2021 10 24 Rūta Janulevičienė yra pakviesta dalyvauti Tarptautinėje Plenarinėje sesijoje kaip Plenarinės sesijos pranešėja ir pristatyti savo darbą su nuteistaisiais, taikant labirinto terapiją Tarptautinės Labirintų organizacijos Metiniame renginyje

Mielieji draugai,
Aš turiu didžiulės garbės būti pakviestai ir dalyvauti 2021 m. spalio 24 d. Tarptautinės Labirintų organizacijos Metinio renginio Plenarinės Sesijos Pranešėja apie Labirintus Kalėjimuose. Čia nuoroda anglų kalba:

https://labyrinthsociety.org/panel-discussion
Vertimas lietuvių kalba apie mane.
„Rūta Janulevičienė yra labirintų vadovė vaikams, suaugusiems, neįgaliems žmonėms, nuteistiesiems ir probojamiesiems. Ji yra tarptautiniu mastu pripažinta Reiki meistrė, turinti daugiau nei 17 metų patirtį, kuriant ir įgyvendinant projektus socialinės atskirties grupėms.Nuo 2015 m. Ruta yra psichodramos praktikė ir Lietuvos psichodramos draugijos narė. Ji yra aktyvi savanorė Lietuvos kalėjimų departamente prie LR TM ir Lietuvos Probacijos tarnyboje  ir turi patirties vadovaujant programoms aukšto saugumo vietose. Ji yra Tarptautinės Labirintų organizacijos Europos regioninė ambasadorė Lietuvai ir ryšiams su Europa. Šiuo metu yra Tarptautinės Labirintų organizacijos Direktorių Valdyboje kaip specialiųjų projektų komiteto vadovė".

Dear friends,
I have the great honor of being invited and take part in the Annual Gathering organized by the Labyrinth Society organization which will take part on 24th of October. I am so exciting as I will be the Plenary Session Speaker on the Labyrinths in Prisons.
https://labyrinthsociety.org/panel-discussion
Rūta Janulevičienė is a Labyrinth facilitator for kids, adults, disabled people, prisoners, and ex-prisoners.  She is an internationally recognized Reiki Master with more than 17 years’ experience designing and implementing projects for socially excluded groups. Since 2015, Ruta has been a psychodrama practitioner and a member of the Lithuanian Psychodrama Society. She is an active volunteer in the Lithuanian prison & probation systems and has experience leading programs in high security places. She is the Labyrinth Society Regional Representative for Lithuania, has served on the Nominating Committee and is currently on the TLS Board of Directors as Chair of Special Projects.