Reiki meditacija ir jos nauda

Jau tūkstančius metų meditacija teikia žmonėms didžiulę naudą. „Meditacija Tibete suprantama kaip pažinimas. Sanskrito kalboje tai reiškia „ugdyti save“. Medituodami, atsiriboję nuo realios išorės, tartum tiltu tarp fizinio ir metafizinio pasaulių pereiname į savo tikrąją asmenybę, tampame savimi. Vidinėje meditacijos tyloje išryškėja kita tikrovė. Moksliniai tyrimai patvirtino teigiamą meditacijos poveikį sveikatai ir gerovei. „Meditacija yra vienas iš būdų valdyti emocinę-mentalinę sferą. Meditacija padeda išsilaisvinti iš analitinio proto gniaužtų, pakylame už kūno jutimų ribų ir susiliejame su pasąmone, kuri saugo 95 proc. mūsų turimos informacijos. Jau vien užmerkus akis apie 80 proc. sumažėja jutiminės informacijos srautas iš aplinkos ir be jokių pastangų smegenų bangos suletėja ir pasiekia alfa bangų diapazoną. Džojus Dispeza (Joe Dizpenza) tyrė pacientus ir atliko vieno fotono emisijos smegenų kompiuterinę tomografiją. Jis nustatė, kad meditacija suaktyvina kraujo tekėjimą į galvos smegenų priekakčio žievę. D. Dispenzos nuomone, meditacija yra būdas, padedantis pakeisti mąstyseną, jauseną ir elgseną“ (J. Brėdikis, 2015, p. 176-177).

,,Meditacija“ yra kilęs iš žodžio meditari, reiškiančio susimąstymą. Tai nėra protinio mąstymo ar analizavimo būsena, priešingai – tai tekėjimas pasroviui be jokių ketinimų būsena. Tiesiog turite ,,liautis mąstyti“, o įjungti  vaizduotę ir vizualizuoti meditacijos metu minimus objektus, pvz., mišką, vandenyną, saulę, rožę ir t.t.
Kiekvieno žmogaus siela yra vienintelė ir nepakartojama – tai dieviškosios šviesos ir meilės išraiška. Meditacija yra kelias į savo tikrąjį aš, į savo dieviškąją ir nemirtingą esmę. Meditacijos pradžioje, panirę į tylą ir ramybę, mokomės pajusti savo kūną, geriau suvokti savo jausmus, nuraminti mintis. Minčių paleidimas ir pasinėrimas į vidinę tylą išlaisvina iš slegiančio sunkumo, liūdesio ir beprasmės kančios. Trumpa meditacija kūnui suteikia tiek pat naujos energijos, kiek ir kelios valandos miego.
Meditacijos nauda  padeda atsiverti kosminei šviesai ir per medituojantį žmogų pradeda tekėti gyvybinė šviesos energija. Kai drauge medituoja grupė žmonių, visų jų šviesos kūnai susilieja į vieną didelį šviesos kūną ir taip susidaro stiprus energinis laukas. Šis didelis šviesos kūnas leidžia dvasiniam pasauliui užmegzti ryšį su žmonėmis ir perduoti jiems palaiminimą bei šviesą iš dieviškųjų sferų. 

Individualiame darbe su klientais ir vedant įvairius mokymus taikau vedamąją meditaciją. Vedamosios meditacijos tikslas yra kiekvienam grupės nariui dovanoti kūno ir sielos sveikatą. Tyloje ir ramybėje šviesos kūnas plečiasi ir susidaro visą grupę apimantis švytintis energijos laukas. Tai padeda išskaidyti šviesos kanaluose ir čakrose susidariusius blokus, tad po meditacijos žmonės į savo kasdienybę grįžta sustiprėję, kupini šviesos ir naujų jėgų.

Meditacijos eiga tokia:

  • Atsipalaidavimas, minčių nuraminimas ir pasinėrimas į vidinę ramybę, stebint kvėpavimo ritmą.
  • Vizualizavimas arba leidimas vaizdiniams kilti iš aukštesniųjų šviesos pasaulių.
  • Bandymas užmegzti ryšį su dvasiniais pagalbininkais.
  • Vidinės tylos ir ramybės fazė.
  • Grįžimas į kūno sąmonę (kūno pajautimas).
  • Baigiamasis žodis ir padėka; pasidalinimas išgyvenimais (pasirinktinai).

 Jei domina Reiki meditacija Kaune susisiekite su mumis.

Meditacija yra vienas pagrindinių Rytų gydymo meno dalykų. Pozityvių, gilių emocijų sukėlimas ir negatyvių blokų išlaisvinimas meditacijos metu padeda žmonėms tapti laimingais ir sveikais. Džiaugsmingas nusiteikimas į gyvenimą sukelia alfa bangas smegenyse. Teisingai ir reguliariai medituojant alfa bangas galima sukelti kada panorėjus. Smegenims esant alfa bangų apsuptyje išsiskiria laimės harmonai. Tuomet žmogaus jaučiasi laimingas. Įvaldžius šiuos procesus galime susikurti geresnę gyvenimo kokybę ir jauseną.

Meditacija man suteikė ramybę, gebėjimą geriau susikaupti, atrasti glaudesnį ryšį su artimaisiais ir kitais žmonėmis. Svarbiausia meditacija padėjo jaustis laimingai ir mylimai. Šypsotis ir nugalėti gyvenimo iššūkius.