Reiki Mercar Meistrai Mokytojai

Reiki Mercar Meistras Mokytojas – tai žmogus, kuris aktyviai praktikuoja Reiki, dirba visuomeninį šviečiamąjį ir mokslinį tiriamąjį darbą, skaito tais klausimais paskaitas, yra pasiekęs tam tikrą nušvitimo lygmenį, kadangi nuolatos atlieka dvasines praktikas, nes Reiki – jo gyvenimo pagrindas. Norėdamas tapti meistru, mokinys diena dienon privalo dirbti šalia meistro bent metus, o gal ir daugiau, - tai priklauso nuo mokinio gebėjimų įsisąmoninti Reiki pamokas.

Reiki gydovui praktika yra ištisinis dvasinis tobulinimasis.

Tas, kas norėtų susieti savo gyvenimą su Reiki, tapti Mokytoju, pirmiausia privalo susipažinti su etiniu meistro kodeksu, kad dar kartą apmąstytų savo žingsnio rimtumą ir juo vadovautųsi savo pasirinktame kelyje.

REIKI MERCAR MEISTRAS MOKYTOJAS – TAI...

Žmogus pamiršęs save.
Žmogus, kuris priima Gyvenimą su visais jo kas akimirką vykstančiais pokyčiais, suvokdamas, kad būtent toks Gyvenimas ir turi būti.
Žmogus, kurio vienintelis vertinimas yra frazė: „Labai gerai!”
Žmogus, kuris žino, kad kiekvienas sutiktasis jam yra atsiųstas Dievo. Ir jeigu Reiki meistrą kas nors prašo pagalbos, vadinasi, ji geba padėti, kad ir kokie būtų regimi rezultatai.
Žmogus, kuris supranta, kad Dievas jam siunčia tokio sudėtingumo užduotis, kokias jis gali išspręsti, kad tai priklauso nuo informacinio ir energinio pasiruošimo, ir pagal tų užduočių lygį jis žino, kokią pasiekęs kvalifikaciją.
Žmogus, kuris veikia taip, kad sieloje lieka įsitikinimas: „Padariau viską, ką galėjau“.
Žmogus vykdo gydovo ir Mokytojo dabą, neprisirišdamas prie rezultatų ir ne tam, kad pademonstruotų savo meną ir galią.
Žmogus, kuris giliai suvokia, kad Reiki – tai ne jėga, o gydanti Meilė, supratimas, atjauta ir pagalba.

Žmogus, kuris supranta, kad bet kuris procesas arba gyvenimo situacija vystosi savitu greičiu, priklausančiu nuo žmogaus karmos, giminės, nuo jo gyvenamosios šalies, todėl jis turi kantrybės stebėti, nukreipti, gydyti, tačiau ne niukinti arba stengtis paveikti. Jis vadovaujasi dviem tiesomis:
Kiekvienas turi teisę daryti klaidas, ir tik savo paties patirtis yra tikra.
Turiu omenyje atvejį, kai meistras mato, jog žmogus užsispyręs žengia kančių keliu link, nepaisydamas jokių argumentų. Tada verta palaukti, kol pačios aplinkybės sustabdys savo likimo bandytoją, ir jis sugebės bent ką nors išgirsti ir priimti pagalbą.
Mes nežinome istorijos pabaigos.
Tai tiesa, kuri skatina nedaryti skubotų išvadų, ne palaikyti, kilus konfliktui, kieno nors pusę, o suprasti, ką Gyvenimas nori mums parodyti keliais supratimo matmenimis: žemiškų veiksmų, moralinių nuostatų, dvasinio vystymosi ir asmenybęs tarnystės požiūriu.
Žmogus, kuris žino ir supranta, kad kančia yra stimulas vystytis dvasiškai, ir kiekvieną skausmą vertina kaip didžią savęs pažinimo ir tobulinimo galimybę.
Žmogus, kuris žino, kad Reiki ir prievarta – du nesuderinami dalykai.
Žmogus, kuris moka atsisakyti.
Atsisakyti plačiąja prasme. Nepasiduoti pagundai – irgi reiškia atsisakyti. Atsisakymas – tai mokėjimas nevykdyti kieno nors kito norų, būti pačiu savimi.
Žmogus, kuris žino, kad gydovai tarpusavyje nekonkuruoja, ir supranta, kad kiekvienas yra vertas turėti savo gydovą ir Mokytoją.
Žmogus, kuris išmoko atskirti, kada mokiniui ar pacientui tikrai reikia pagalbos ir kada jis tik stengiasi savo atsakomybę perkelti ant Mokytojo pečių.
Žmogus, kuris užuot priėmęs sprendimą už savo mokinius ir pacientus, padeda jiems teisingai pasirinkti.
Žmogus, kuris savo veiksmais ir žodžiais niekada nepadarys mokinio ar paciento priklausomo nuo savęs, savo pagalbos, savo pamokų ar paslaugų.
Žmogus, kuris žino, kad kiekvienam individui būdingas savitas greitis. Greitis (išgijimo, dvasinio vystymosi, suvokimo), kuris priklauso ne tik nuo paties individo. Jis susijęs us individo (mokinio ar paciento) karminiu matymu, karminėmis skolomis, pasaulėžiūra ir auklėjimu, socialine ir profesine aplinka.
Žmogus, kuris supranta, kad riba tarp Šviesos ir tamsos yra tiesiog iliuzinė, todėl jis nuolat kontroliuoja savo elgesį, kad neįsileistų puikybės, prievartos ir gobšumo. Tačiau drauge jis irgi turi teisę klysti, teisę nebijoti daryti klaidas ir tuo labiau pas pripažinti ir ištaisyti.
Žmogus, kuris siekia vientisumo: kaip kalba, mąsto, taip ir elgiasi, žinodamas, kad nuoširdumas yra dvasingumo matas.
Žmogus, kuris daro viską, kad įgautų vidinės laisvės vykdyti savo gyvenimo užduotį ir dvasinę misiją.

Kviečiu mokytis į Reiki Mercar Meistro Mokytojo mokymus. Į Reiki Mercar Meistrus Mokytojus gali būti incijuotas Reiki Mercar III Pakopos Meistras-Gydovas.

1 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Reiki ratas: asmeninė darbo su savimi ir kitais reflekcija. Poreikių ir lūkesčių įvardinimas. Programos aptarimas.
• Ratai, kurie gydo: Pamatinė čakra
* Raudonos spalvos atspalviai
* Žiedlapių išskleidimas
* Lotuso auginimas
* Traumos ir piktnaudžiavimas
* Energijos trūkumas arba jos perteklius
* Lotuso atstatymas
* Meditacija
• Reiki ir Reflesologija.
• Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
2 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Ratai, kurie gydo: Sakralinė čakra
* Oranžinės spalvos atspalviai
* Žiedlapių išskleidimas
* Lotuso auginimas
* Traumos ir piktnaudžiavimas
* Energijos trūkumas arba jos perteklius
* Lotuso atstatymas
* Meditacija
• Pasitikėjimo savimi galia, tampant Reiki Mercar Meistru Mokytoju. Lyderio profilis ir įkvėpiantis pavyzdys kitiems. Kaip pristatyti save ir savo paslaugas?
Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
3 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Ratai, kurie gydo: Saulės rezginio čakra
* Geltonos spalvos atspalviai
* Žiedlapių išskleidimas
* Lotuso auginimas
* Traumos ir piktnaudžiavimas
* Energijos trūkumas arba jos perteklius
* Lotuso atstatymas
* Meditacija
• Energijos blokai, jų tipai ir gydymas.
• Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
4 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Ratai, kurie gydo: Širdies čakra
* Žalios spalvos atspalviai
* Žiedlapių išskleidimas
* Lotuso auginimas
* Traumos ir piktnaudžiavimas
* Energijos trūkumas arba jos perteklius
* Lotuso atstatymas
* Meditacija
• Partnerystės ryšiai: išsilaisvinimas iš susidariusios įtampos, nuoskaudų, kaltės jausmo, išsiskyrimo kartėlio su partneriu ir jo gimine, eiga.
• Medicinos Budos mantra.
• Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
5 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Ratai, kurie gydo: Gerklės čakra
*Melsvos spalvos atspalviai
* Žiedlapių išskleidimas
* Lotuso auginimas
* Traumos ir piktnaudžiavimas
* Energijos trūkumas arba jos perteklius
* Lotuso atstatymas
* Meditacija
• Nuo energijos bloko iki fizinės ligos.
• Sakrali geometrija. Gyvybės gelelė
• Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
6 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Ratai, kurie gydo: Trečiosios akies čakra
* Tamsiai mėlynos spalvos atspalviai
* Žiedlapių išskleidimas
* Lotuso auginimas
* Traumos ir piktnaudžiavimas
* Energijos trūkumas arba jos perteklius
* Lotuso atstatymas
* Meditacija
• Darbo su klientu ypatumai ir pasiruošimas, pasitelkiant viršjutiminius pojūčius. Reiki Mercar Meistro Mokytojo etinis kodeksas.
• Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
7 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Ratai, kurie gydo: Karūnos čakra
* Violetinės spalvos atspalviai
* Žiedlapių išskleidimas
* Lotuso auginimas
* Traumos ir piktnaudžiavimas
* Energijos trūkumas arba jos perteklius
* Lotuso atstatymas
* Meditacija
• Gyvybinės energijos cirkuliavimas kūne: Mikrokosminis ratas gyvybinės energijos ki priėmimui ir nukreipimui gydymų ir iniciacijų metu.
• Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
8 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Reiki Mercar Meistro Mokytojo simboliai ir jų panaudojimas.
• Reiki Mercar I pakopos mokymai ir eiga.
• Reiki Mercar I pakopos iniciacijos misterija. Pasiruošimas ir praktika.
• Gydymas spalva ir garsu.
• Čakrų aliejai ir kristalai Reiki gydyme.
• Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
9 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Reiki Mercar II pakopos mokymai ir eiga.
• Reiki Mercar II pakopos iniciacijos misterija. Pasiruošimas ir praktika.
• Reiki seanso su su fizinių ir dvasinių traumų karminiu gydymu eiga.
• Giminės karmos apvalymo ritualas: Vidinės motinos ir tėvo išgydymas, jo eiga.
• Klausimai ir atsakymai.
• Dienos reflekcija.
10 DALIS. Užsiėmimai su teorija ir praktinėmis užduotimis:
• Pasirengimas gydyti fiziniai pratimai Reiki Mercar Meistrui Mokytojui. Meditacija
• Reiki Mercar III pakopos mokymai ir eiga.
• Reiki Mercar III pakopos iniciacijos misterija. Pasiruošimas ir praktika.
• Savo kaip Reiki Mercar Meistro Mokytojo ryšio su savimi palaikymas, rūpinimasis savimi ir gilesnis savo paskirties šiame gyvenime asmeniniu ir pasauliniu lygiu suvokimas
• Reiki Mercar Meistro Mokytojo iniciacija.
• Diplomų įteikimas ir reflekcija.
MOKYMAMS TURĖTI: Sąsiuvinį užrašams, kilimėlį ir būkite apsirengę laisvalaikio aprangą, kadangi darysime praktikas ir savo mokymų užrašus, kuriuos vedėte Reiki Mercar pakopų metu.
MOKYMŲ METU: Mokymų metu atliksite praktines užduotis, fizinius pratimus ir meditacijas. Prašyčiau su savimi turėti kilimėlį ir laisvalaikio ar sportinę aprangą. Dalinsitės savo potyriais. Gausite metodinę medžiagą. Mokymų pabaigoje diplomo įteikimas.
REIKI MERCAR PRAKTIKŲ TOBULĖJIMAS PO MOKYMŲ:
• Reiki Mercar praktikai turi galimybę būti Facebook Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto grupės bendruomenės nariais.
•Gilinti žinias praktiniuose seminaruose, kurie organizuojami vieną kartą per mėnesį.Reiki Mercar praktikams taikomos nuolaidos.
•Turėti nuolatinį ryšį su Mokytoju ir kitais Reiki Mercar praktikais, organizuojamuose viešuose nemokamuose renginiuose, Reiki žinioms ir praktikai tobulinti. 
REGISTRACIJĄ Į REIKI MERCAR MEISTRO MOKYTOJO MOKYMUS: 
Susisiekite su manimi asmeniškai el. paštu rutareiki@mail.com ir rutajan369@gmail.com arba telefonu + 370 6 16 11 447.
Mokymų kaina pateikiama asmeniškai.
MOKYMŲ VIETA: 
Atsiunčiama Zoom nuoroda, Reiki Mercar Meistro Mokytojo iniciacijai atvykstate į VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutą“, adresu Maumedžių al. 2, Girionys, Kauno rajonas. Telefonas pasiteiravimui + 370 6 16 11 447.
MOKYMUS VEDA:
Rūta Janulevičienė yra tarptautiniu mastu pripažinta Reiki Mercar meistrė mokytoja ir ICRT registruota Karuna Reiki meistrė mokytoja. Ji yra Labirintų draugijos narė nuo 2012 m. ir yra jų regioninė atstovė Lietuvai. Rūta veda praktinius seminarus, kuriuose derinamas Reiki ir labirintas, padedantis kitiems pasisemti savimonės ir gydymo galimybių. Moksliniai interesai: psichologija, koučingas, Silvos metodas, psichoterapija, Rūta taip pat yra psichodramos asistentė.
Reiki gydymas ir mokymas (12 m.), Karuna Reiki gydymas ir mokymas (9 m.). Veriditas yra apmokyta labirintų vadovė. Tarptautinės labirintų organizacijos regiono ambasadorė Lietuvai ir ryšiams su Europa. Tarptautinės labirintų organizacijos direktorių tarybos projektų komiteto vadovė. Darbas su labirintais, labirintų terapijos vedimas (10 m.), praktiniai seminarai su psichodramos apšilimo elementais, meditacijos ir praktinės užduotys (8 m.).
Laimutė Sakalauskienė, Reiki Mercar Meistrė ir Mokytoja iš Klaipėdos, Lietuva:
Pasveikinkime Naująją Reiki Mercar Meistrę ir Mokytoją - Laimutė Sakalauskienė iš Klaipėdos, Lietuvos
Klaipėdos krašte sužibėjo Nauja Reiki Mercar Žvaigždė.  Ji yra nuostabi profesionalė ne tik Reiki Mercar mokymo ir gydymo srityse, bet ir augalų pasaulyje. Ji domisi, gilina žinias, augina įvairas arbatžoles, prieskoninius augalus, gėles ir gamina: gėlių esencijas, gėlių hidrolatus, skirtus moters grožio puoselėjimui, natūralių žolelių smilkalus, pirties druską su žolelėmis, plaukų tonikus. Ji pas mane yra baigusi labirintų mokymus Lietuvoje, todėl vasarą jos sodyboje galėsite atgauti energinę pusiausvyrą pasivaikščioję gėlių labirinte. 
Linkiu skleisti Reiki Mercar Šviesą Klaipėdoje ir padėti žmonėms. Laimingiausias yra tas, kuris suteikia laimę kuo daugiau žmonių. 
Su Šviesos, Meilės ir Reiki Palaiminimais,
Ruta Reiki Mercar, 
Rūta Janulevičienė.

Congratulations to the New Reiki Mercar Master and Teacher - Laimutė Sakalauskienė from Klaipėda, Lithuania 
New Reiki Mercar Star shines in Klaipeda region. She is an amazing professional not only in the field of Reiki Mercar training and treatment, but also in the world of plants. She is interested, deepens her knowledge, grows various teas, herbs, flowers and produces: flower essences, flower hydrolates for feminine beauty, natural herbal incense, bath salt with herbs, hair tonics. She has completed labyrinth training in Lithuania organined by me, so in the summer you will be able to regain energy balance in her homestead by walking in the flower labyrinth.
I would like to wish you to spread Reiki Mercar Light in Klaipeda and help people. The happiest is the one who gives happiness to as many people as possible.
Many Blessings of Light, Love and Reiki,
Ruta Reiki Mercar, 
Rūta Janulevičienė.

 

Pasidžiaukime kartu, Asta Katiliauskienė iš Airijos, baigė ir tapo Reiki Mercar Meistrė Mokytoja. Airijoje sužibo nauja Reiki Mercar Šviesos Žvaigždė.
Pažiūrėkite į mūsų nuotrauką, nepaisant lietaus mes laimingos iki dangaus, nes tik tokie žmonės gali įžiebti ugnį kituose ir juos padaryti laimingus.
2021 metais Asta Katiliauskienė baigė ir tapo Reiki Mercar Meistrė Mokytoja.
Nuo 2017 metų pradėjo mokytis pas Rūta Janulevičienę, Reiki Mercar Meistrę Mokytoją ir Karūna Reiki Meistrę Mokytoją bei baigė Reiki Mercar I, II, III pakopas.
2015 metais pradejo praktikuoti klasikinę Reiki Airijoje ir baigė Reiki l ir ll pakopas.
Nuo 2003 m. Asta Katiliauskienė gyvena Monaghan mieste, Airijoje. Tam pačiame mieste baigė MIFET verslo administravimą ir kompiuterius.
2014 metais įsteigė Grožio ir Manikiūro saloną, kuriame galite pasilepinti grožio ir sveikatingumo procedūromis ir mokymais: Reiki seansais, Reiki Mercar I, II, III pakopos mokymais, refleksologija ir t.t.
Pas Astą Katiliauskienę galite užsiregistruoti ne tik Reiki seansams, bet taip pat ir Reiki Mercar l, II, III pakopos mokymams. 
Galite kreiptis į 13 Market street, Monaghan, Airija. 
Fascination grozio studio, email astakatiliauskiene3@yahoo.ie
Padidžiaukime kartu, nes pasaulyje bus daug daugiau Reiki Šviesos.
Linkiu būti Šviesa kitiems savęs pažinimo ir Reiki sveikatinimosi srityje  Airijoje.
Su Meile ir Reiki Palaiminimais,
Ruta Reiki Mercar.

Let's be happy together, Asta Katiliauskienė from Ireland, graduated and became a Reiki Mercar Master Teacher.
Thank you very much for the beautiful flowers.
Look at our photo, despite the rain we are happy to heaven because only such people can light a fire in others and make them happy.
In 2021, Asta Katiliauskienė graduated and became a Reiki Mercar Master Teacher.
Since 2017 she started studying with Rūta Janulevičienė, Reiki Mercar Master Teacher and Karūna Reiki Master Teacher and obtained Reiki Mercar I, II, III  Levels Attunement trainings.
In 2015, she started practicing classical Reiki in Ireland and completed Reiki l and ll Levels Attunement trainings.
Since 2003 Asta Katiliauskienė lives in Monaghan, Ireland. In the same city, she completed MIFET business administration and computers.
In 2014, she established a Beauty and Manicure Salon where you can indulge in beauty and wellness procedures and trainings: Reiki sessions, Reiki Mercar Level I, II, III Levels Attunement trainings, reflexology, etc.
At Asta Katiliauskienė you can register not only for Reiki sessions, but also for Reiki Mercar l, II, III Levels Attunement trainings.
You can turn to 13 Market street, Monaghan, Ireland.
Fascination beauty studio, email astakatiliauskiene3@yahoo.ie
Let us be proud together because there will be many more Reiki Lights in the world 
I wish to be a Light to others in the field of self-knowledge and Reiki healing in Ireland.
With Love and Reiki Blessings,
Ruta Reiki Mercar