Karuna Reiki mokymai

Karuna Reiki mokymas paremtas JAV Tarptautinio Reiki Mokymo Centro vadovo, Reiki Meistro Willian Lee Rand‘o sukurta sistema. Karuna Reiki I ir II pakopos ir Karuna Reiki Meistro mokymai suteikia unikalią galimybę perduoti Reiki energiją ne tik rankų uždėjimu ir lengvu prisilietimu, bet ir garsu. Garsas – tai aukštesnių vibracijų dažnių Reiki energija, meilės ir sąmoningumo kelias, „garsas, išgydantis pasaulį“. 
Karuna yra sanskrito kalbos žodis, naudojamas Induizme ir Budizme. „Karuna“ žodžio reikšmė - bet koks užuojautos veiksmas mažina kažkieno kančią. Karuna Reiki sistema pagrįsta budistine Mahajanos filosofija ir yra pritaikyta Naujojo Amžiaus energijai. Naujojo Amžiaus energija pasižymi subtilesniais ir užuojautos virpesiais, jungiančiais mus su Archangelų, Šviesos būtybių ir Dvasinių Mokytojų energijomis. Tapdami Karunos Reiki gydovais ir meistrais, mes ne tik mažiname kančią ir padedame žmonėms, aplinkai, gyvūnams, bet ir prisidedame prie žemės karmos transformacijos. Kadangi Karuna Reiki sistemoje nebūtina daryti pertraukos tarp įvairių pakopų, galite dalyvauti iškart abiejuose Karuna Reiki I pakopos ir Karuna Reiki II pakopos mokymuose!

Karuna Reiki mokykla ir mokymai skirti Reiki Mercar II pakopos gydovams, Reiki Mercar III pakopos Meistrams-Gydovams ir Reiki Mercar Meistrams. Karuna Reiki mokymo sistemoje išskiriamos trys pakopos, nusakančios kvalifikaciją

  • Karuna Reiki mokymo sistemoje:
  • Karuna Reiki I pakopa.
  • Karuna Reiki II pakopa.
  • Karuna Meistro pakopa.