Reiki simboliai

Reikia simboliai - „susipažinimas su Reiki prasideda nuo hieroglifų, reiškiančių „Reiki“: pirmasis jų „Rei“ – spindulys, o antrasis – „Ki“ – „universalioji Visatos energija“. 
Universalioji Visatos energija, arba Kūrimo galia, pradžių pradžioje pasireiškusi kaip Žodis, garsas, pradeda šviesti ir įgauna formą. Toji forma gali būti iš subtiliosios materijos ir iš regimos materijos. Žmogaus suvokiamos formos susidaro iš subtiliosios materijos kūnų dermės. Kuo sudėtingesnė regimoji forma, tuo daugiau ji turi subtiliosios materijos kūnų, persmelkiančių materialųjį objektą.
Mineralai, be regimos formos, turi eterinius antrininkus, arba eterinį kūną, augalai – eterinį ir primityvų astralinį kūną, gyvūnai – eterinį, astralinį ir primityvų mentalinį kūną. Sudėtingiausias yra žmogus, kuris turi penkis išvystytus kūnus ir geba sukurti dvasinį kūną.
Bet kuris mūsų pojūčiais priimamas objektas turi savo šviesos ir garso kodą. Garso kodas vadinamas lemiamąja formos nata. Lemiamosios natos suskambėjimas gali sugriauti formą arba duoti impulsą vystytis ar transformuotis. 1912 m. Anglijoje nutiko nuostabus įvykis: per grupės muzikantų repeticiją prie senovinės pilies sienų suskambo aštrus, šaižus garsas, ir tą akimirką pilies sienos sugriuvo. Manoma, kad suskambo lemiamoji sienų nata.
Atsiradęs garsas turi šviesos kūną arba formą. Visi žinome automobilio „Audi“ firmos ženklą – keturi horizontalūs apskritimai, tačiau mažai kas žino, kad tai mantros Om Mani Padme Hum išreikšta šviesos forma, jos simbolis. Subtiliajame lygmenyje ši mantra atrodo kaip keturi tarpusavyje susisiekiantys rutuliai, švytintys blyškia žalsva spalva.
Taip pat žinoma, kad ir mintis turi formą. Priklausomai nuo informacijos, slypinčios minties formoje, mintis gali būti nuspalvinta įvairiaspalviais šviesos spinduliais. Visa, kas čia pasakyta, mums būtina žinoti, kad giliau suprastume, ką reiškia Reiki simboliai.
Dr. Mikao Usui gavo tris simbolius, kurie jam pasirodė ugniniu šviesoraščiu parašyti dangaus ekrane. Kiekvienas simbolis turi savo pavadinimą. Tas pavadinimas, simbolio vardas, yra jo kosminis kodas, lemiamoji nata, garsas, įkūnytas ugnyje, o patsai simbolis – dieviškoji aukštesniosios plotmės esybė, pašaukta tarnauti žmonijai. Mes Reiki simbolius vadiname angelais. Kaskart, kai ištariame simbolio vardą, mentaliniame lygmenyje susijungiame su angelu-simboliu, tereikia ištarti: „Sei He Ki“ arba „Čo Ku Rei“, ir bematant atsiranda ryšys, angelas-simbolis viską girdi ir tuoj pat atsiranda greta. Žmonės, gebantys išskirti subtilias šviesos energijas, mato iškylant ryškų virpantį šviesos rutulį. Kai mes piešiame simbolį tam tikrame erdvės taške arba mintimis pasiunčiame jį tenai, tai nurodome šiam angelui vietą, kur norime, kad jis įdiegtų savo nešamą harmonijos matricą. Kadangi, Reiki – tai spindulys, kuris turi pradžią ir pabaigą. Spindulio pradžia – Kūrinijos ištakose, o pabaiga – ten, kur mes jį siunčiame, ištardami kanalo atvėrimo kodą.“ (O. Potiomkina, 2011, p. 151-152).
Reiki simboliai yra raktas šios gydymo sistemos energijos siuntimui. Tai formulė, kurią Dr. Mikao Usui rado sutrose. Pasiunčiant tris Dr. Mikao Usui simbolius nuotoliniu būdu arba dirbant tiesiogiai su klientu, jie harmonizuoja žmogaus kūną, sielą ir dvasią. Mokytojos Olgos Potiomkinos mokykloje buvau išmokyta be trijų tradicinių Dr. Mikao Usui simbolių naudotis daugiau nei trisdešimt Reiki simbolių, kurie priklauso linijai Mercar, Fair Dragon linijai, Angelų šviesos ir Archangelų šviesos linijomis. Rutos Reiki Mercar linijoje taip pat turime Reiki linijos simbolių. Minėti Reiki simboliai yra veiksmingi ir visateisiai garbių Reiki Meistrų dvasinės darbo praktikos rezultatas. Su simboliais Reiki mokiniai supažindinami Reiki antrojoje, trečiojoje pakopose ir inicijuojant į Reiki Mercar Meistrus Mokytojus.