Reiki meistrai

Reiki Mokytojų-Meistrų linijos perdavimas:

Dr. Mikao Usui –
Dr. Chujiro Hayashi –
Hawayo Takata – 
Ketlen Milner  (Fair Dragon linija) –
-
Galina Molodcova  (Fair Dragon linija) 
Olga Potiomkina (Mercar linija) –
Rūta Janulevičienė (Rūta linija) 

Dr. Mikao Usui ir jo 10 metų dvasinio kelio ieškojimas

1865 m. rugpjūčio 15 d.  Gimė reiki meistras Mikao  Toshitane Chiba Yamagata provincijoje, Gifu saloje, likus 3 m. iki Meidži eros pradžios. Meidži imperatorius leido Japonijai atverti duris į pasaulį, ir pradėjo naują erą. Ją palietė daugybė reformų, ypač panaikinus feodalizmą. Sulaukęs 18 m. Mikao perėmė savo protėvių vardą – Usui. 19 amž. viduryje jis gyveno Kioto mieste, dirbo krikščionių dvasininku ir mokytoju sekmadieninėje berniukų mokykloje. „Studentų paprašytas parodyti, kokiu būdu gydė Jėzus, Usui pradėjo dešimties metų ieškojimų kelią, norėdamas surasti ir išmokti šio meno. Kai Japonijoje esantys autoritetai pripažino, jog apie jo gydymą nėra kalbama ir dar mažiau žinoma, Usui ėmėsi ieškoti informacijos budizme. Budistų vienuoliai Usui pareiškė, jog senoviniai dvasinio gydymo metodai prarasti ir vienintelis būdas juos pasiekti yra išstudijuoti budistų mokymus ir eiti Nušvitimo keliu.
Tada Mikao Usui iškeliavo į Jungtines Valstijas, kur gyveno septynerius metus. Kai ir čia vietinių krikščionių negavo jokių atsakymų, jis įstojo į Čikagos universiteto kunigų seminariją. Sakoma, jog čia jis gavo teologijos daktaro laipsnį bei studijavo lyginamąją religijotyrą ir filosofiją. Jis taip pat išmoko sanskritą, senovės Indijos ir Tibeto šventųjų raštų kalbą. Usui vis dar nerado atsakymų į savo ieškojimus apie gydymo metodikas“ (D.Stein, 2008, p.24). Pasak O. Potiomkinos (2011, p. 19) dabar paskelbti dr. Mikao Usui biografijos tyrinėjimai, kuriuose teigiama, kad jis nebuvo krikščionis. Šį mažą netikslumą jo ankstesni biografai, ko gero, padarė tyčiomis, norėdami adaptuoti Reiki metodą XX amžiaus antrosios pusės krikščioniškam pasauliui, kuris tuo metu dar labai atsargiai, skeptiškai, o kartais ir agresyviai žvelgė į Rytų mistiką. Pats svarbiausias dalykas – dr. Mikao Usui atvėrė mums Reiki, o Reiki metodas nėra nei geresnis, nei blogesnis dėl to, kokio tikėjimo buvo jo pradininkas“. „Toliau nėra minima apie Mikao Usui, kaip apie krikščionį ar pastorių, kalbama tik kaip apie budistą, kuris, grįžęs į Japoniją, apsigyveno Zeno vienuolyne“ (D.Stein, 2008, p.24). 
„Mikao Usui grįžo į Japoniją ir apsigyveno Zeno budistų vienuolyne, kur rado rankraštį, prieš 2500 metų parašytą Budos mokinio, aprašančius gydomąją formulę, kurią dabar jau galėjo perskaityti originalo kalba sanskritu. Tačiau šiuose tekstuose nebuvo paaiškinama, kaip aktyvuoti energiją ir priversti ją dirbti. Informacija Lotoso sutrose buvo pateikta neaiškiai tyčia, kad tokia galios kupina informacija nepatektų į rankas nepasiruošusiems ją išmokti ir teisingai panaudoti (D.Stein, 2008, p.28). Mokytojas daktarui Usui pasiūlė nukeliauti į šventąjį Kurajamos kalną ir išlaikyti išbandymą. Išbandymas reiškė trijų savaičių meditacijos periodą. Jis išsirinko meditacijai vietą, priešais save sukrovė dvidešimt vieną akmenėlį, kad pažymėtų laiką, kiekvienos dienos pabaigoje nukeldamas po vieną. Jis pasnikavo, skaitė sūtras, meldėsi ir meditavo. „Paskutinį savo ieškojimų rytą tamsiausią valandą prieš aušrą, Usui pastebėjo link jo kaip sviedinį skriejančią šviesą. Pirmas impulsas buvo bėgti šalin, bet antra mintis buvo kitokia. Jis nusprendė priimti tai, ką gauna, ir savo meditacijos rezultatą, net jei tai būtų mirtis. Šviesa trenkė jam į trečią akį ir prarado sąmonę. Tuomet jis pamatė „milijonų milijonus vaivorykštės burbulų“ (H. Takata. The History of Reiki as Told by Mrs. Takata, tekstas iš audio įrašo, 6 p.) ir galiausiai, tarsi ekrane, Reiki simbolius. Jis matė kiekvieną simbolį, ir jam buvo duota informacija apie kiekvieną bei kaip aktyvuoti gydomąją energiją. Tai buvo pirmasis Reiki pašventimas, parapsichinis pakartotinas senojo metodo atradimas“ (D.Stein, 2008, p.29). 
M. Usui paliko Kurijamos kalną žinodamas, kaip gydė Buda ir Jėzus. Lipdamas žemyn nuo kalno jis patyrė tai, ką dabar vadiname keturiais stebuklais. Gydančiąją energiją Usui pavadino Reiki, o tai reiškė Reiki – universali gyvybinė  energija, ir šį būdą perkelė į Kioto lūšnyną.  To meto kultūros ir etikos visuomenė palaikė ir išlaikė žmones su išsigimimais, be galūnių arba sirgusius sunkiomis ligomis. Gydydamas kiekvieną iš jų Usui prašė, kad žmogus pradėtų naują gyvenimą, tačiau vėl ir vėl matydavo tuos pačius veidus. Matydamas, kad tie žmonės, kurie išgijo, ir toliau elgetauja, užuot pradėję garbingą gyvenimą, jis paliko lūšnynus. Po  trijų metų su žmonėmis patirties dr. Mikao Usui padarė svarbiausią išvadą, kad pirmiausią reikia išgydyti dvasią, o paskui kūną. Žmonės neįvertino Reiki dovanos, jie nebrangino to, kas jiems atiteko dykai, ir visai nejautė dėkingumo. Dr. Mikao Usui paliko Kioto lūšnynus ir grįžo į vienuolyną. Daktaro M. Usui veiklos metus skurdžių kvartale ir jo kaip gydovo patirtį galime vertinti kaip Reiki metodo praktinės adaptacijos laikotarpį.

 

Apmąstęs savo patirtį, dr. M. Usui surašė pagrindinius principus, kurie natūraliai išplaukia iš Reiki gydovo gyvenimo ir praktikos. Vėliau jie tapo svarbiausia jo mokymo filosofine koncepcija:

 • Reiki  suteikia sveikatą, laimę ir saugumą.
 • Tik šiandien – nesirūpinsiu.
 • Tik šiandien – nepyksiu.
 • Gerbsiu tėvus, mokytojus ir vyresniuosius.
 • Sąžiningai užsidirbsiu pragyvenimui.
 • Būsiu dėkingas gyvenimui, savo protėviams, tėvams ir mokytojams.
 • Būsiu geranoriškas ir geras savo artimui ir visiems gyviems padarams bei gamtai.

Dr. Usui suprato, kad Reiki neša Šviesą į žmogaus gyvenimą, daro jį prasmingą ir laimingą, jis norėjo, kad toji Šviesa nutviekstų kuo daugiau žmonių, ir jis leidosi pasakoti jiems apie Reiki. Vaikščiojo iš miesto į miestą, kviesdamas norinčius susirinkti šventykloje ir paklausyti jo paskaitos. Jis pasakojo apie Reiki, gydė ir nutrukus tapo garsiu gydytoju.
Į vieną tokią jo paskaitą pateko atsargos jūrų karininkas Chujiro Hayashi. Tada jam buvo apie 40 metų. Jį patraukė senojo vienuolio nuoširdumas ir atsidavimas, jo idėjos ir gebėjimas išgydyti patraukė Hayashi, ir kai Mikao pasiūlė ryžtis drauge padėti žmonėms, jis tuoj pat sutiko.

 

 • „1925 m. Churijo Hayashi gauna Reiki Meistro pakopą (III reiki) sulaukęs 47 m. amžiaus.
 • 1930 m. Mikao Usui mirtis. Jis parengė nuo 16 iki 18 Reiki meistrų (šaltiniai skiriasi), kurie galėjo gydyti ir mokyti šio meno. Prieš mirtį jis perdavė dr. Hayashi teisę tapti manualinės Usui terapijos sistemos Pirmuoju Meistru ir Mokytoju.
 • Dr. Hayashi Tokijuje atidarė Reiki kliniką; joje žmonės buvo gydomi ir apmokomi Reiki meno.
 • Jis parengė 13-16 Reiki meistrų, tarp jų pirmąsias moteris, savo žmoną Chie Hayashi ir Hawayo Takata. 1941 m.  Gegužės 10 d.  Savo mokinių akivaizdoje Churijo Hayashi superjutiminiais būdais fiziškai sustabdė savo širdį ir mirė “ (D.Stein, 2008, p.23). 

 HAWAYO TAKATA 

 • „1900 gruodžio 24 d. gimė Hawayo Kawamuru (Takata).
 • 1917 m. kovo 10 d. ji ištekėjo už Saichi Takata.
 • 1930 m. spalio mėn. Saichi Takata mirtis. Hawayo Takata, našlė su dviem mažais vaikais, susirgo nervų išsekimu ir sunkiomis fizinėmis ligomis. Jai buvo diagnozuota tulžies pūslės liga, kuriai reikėjo chirurginės operacijos, tačiau kvėpavimo sutrikimai būtų sukėlę pavojų anestezijai operacijos metu.

1935 m. mirė sesuo, Takata vyksta pranešti šios žinios tėvams, kurie tuo metu buvo grįžę gyventi į Tokiją. Ji atvyksta gydytis Maeda ligoninėje Akasakoje, kurioje naktį prieš operaciją išgirsta balsą sakantį, kad ,,Operacijos nereikia“. Ji vėl išgirdo tą patį ant operacinio stalo, kai ją jau ruošė anestezijai. Atsisėdusi ji paklausė chirurgo, ar yra kitas būdas išsigydyti. Daktaras jai pasakė: ,,taip, jei gali pasilikti Japonijoje tiek, kiek reikės“ ir papasakojo apie Hayashi‘o Reiki kliniką.

 • Ją tą pačią dieną nuvedė į Reiki kliniką Shina No Machi Tokijuje. Ji pasveiko per 4 mėnesius.
 • 1936 m. Takata gauna I Reiki iš Hurijo Hayashi.
 • 1937 m. Takata gauna II Reiki iš Hurijo Hayashi ir grįžta į Havajus. Ji atidaro pirmąją kliniką Kapaa.
 • 1938 m. Takata gauna III Reiki iš Hayashi Havajuose.
 • 1938 m. vasario 22 d. Churijo Hayashi paskelbia Hawayo Takatą Reiki meistre ir savo įpėdine.
 • Padedant Takatai, Reiki buvo išsaugotas. Pirmiausia ji nuvežė Reiki į Havajus, vėliau į Jungtines Amerikos Valstijas, galiausiai Kanadą ir Europą.
 • 1980 m.  Gruodžio 11 d. Hawayo Takatos mirtis. Ji parengė 22 Reiki meistrus 1970 -1980 m. Kai kurie šaltiniai mirties datą nurodo gruodžio 12 d.“ (D.Stein, 2008, p.23-24).


PHYLLIS FURUMOTO, TAKATOS ĮPĖDINĖ IR PROANŪKĖ

 

 • Phyllis Furumoto yra tradicinės Usui Reiki Grand Meistrė.
 • Tradicinė Usui Reiki, kuri dar vadinama Usui Reiki Ryoho, tikriausiai yra arčiausiai to, ką Takata atvežė iš Japonijos. 
 • Čia mokama trijų pakopų Reiki ir tik nedaugeliui leidžiama tapti tradiciniu Reiki meistru; netgi tie, kurie gali sau leisti sumokėti 10 000 dolerių, turi būti pakviesti.


„Pirmas žmogus iš Rusijos, gavęs Reiki, buvo Galina Molodcova. Ji atvežė Reiki į Estiją praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje. Jos inicijavimo istorija verta dėmesio. Devintajam dešimtmečiui besibaigiant ji kaip vertėja dalyvavo konferencijoje, vykusioje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Konferencija jau turėjo baigtis, kai per vieną pertrauką Galina išgirdo Ketlen Milner balsą: ,,Kas toji rusė, kuri nori gauti Reiki? – Tai aš“ – skubiais pasakė Galina. Ketlen pasakė, kad naktį per sapną gavo nurodymą iš Bhagavano Šri Satja Sai Babos kuo glausčiau išdėstyti visą Reiki kursą ir suteikti visas meistro inicijacijas rusei, esančiai konferencijoje. Per dvi savaites Galina gavo visa, kas būtina, ir išvažiavo iš JAV jau kaip Reiki meistrė. Svarbiausiu savo gyvenimo tikslu ji laikė Reiki gydovų ir meistrų paruošimą. Galina Molodcova anksti pasitraukė iš gyvenimo, tačiau tai, kad Reiki meistrai yra plačiai paplitę ne tik Rusijoje, bet ir kitose buvusios Tarybų Sąjungos šalyse, yra jos didis nuopelnas“ (O. Potiomkina, 2011, p. 28-29).

Olga Potiomkina (Estija)

 • Olga Potiomkina gimė Leningrade, baigė Leningrado universiteto chemijos fakultetą, maždaug 15 m. dirbo mokslinių tyrimų institutuose, tarp jų ir Talino eksperimentinės medicinos institute.
 • Mokslininkės patirtis ir domėjimasis tuo, kas dar nepažinta paskatino ją imtis jogos ir Reiki.
 • Olga Potiomkina yra Reiki meistrė, kuri 1996 m. įkūrė  Reiki mokyklą Taline. 
 • 2002 m. įkūrė netradicinę Reiki liniją Mercar ir yra Reiki Mercar meistrė. 
 • Olga Potiomkina yra knygos autorė ,,Reiki – prisilietimo paslaptis“.

Tinklapio adresas: http://www.reiki.ee/web/

Mano Mokytojos Olgos Potiomkinos Taline veikiančios ezoterinės filosofijos mokykla ir Reiki draugija ir aš, Rūta Janulevičienė, kaip Reiki Mercar Meistrė ir Karūna Reiki Meistrė, savo veiklose vadovaujamės Satja Sai Babos paskelbtomis tiesomis bei dvasiniais principais: tai neprievarta, meilė, teisingas gyvenimo būdas, taika, tiesa. Pagrindinės Satja Sai Babos mokymo nuostatos:

 • Gerbkite visas religijas ir visas tautas.
 • Gyvenkite vadovaudamiesi besąlygiška Meile.
 • Tarnaudami žmogui, jūs tarnaujate Dievui.
 • Suvokite Atmaną (Dievą) savyje.

  

Rūta Janulevičienė (Ruta Reiki Mercar, Lietuva)

 • Gimiau ir mokinausi Kaune. Baigiau Kauno Technologijų Universitetą ir įgijau Bakalauro diplomą Biznio Administravime. Mokslus tęsiau Danijoje.
 • Aalborgo Universitete (Danija) įgijau Tarptautinio Biznio Vadybos Programos Diplomą ir Magistro laipsnį Ekonomikoje ir Biznio Administravime.
 • Nuo studijos laikų dirbau įvairuose organizacijose, Jungtinių Tautų Būstinėje, Niujorke, JAV, Tarptautiniame Prekybos Centre prie Jungtinių Tautų ir Pasaulinio Prekybos Centro, Ženevoje, Šveicarijoje, Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Jungtinių Tautų Narkotikų ir Nusikaltimų projekto biure Baltijos šalims, Jungtinių Tautų Vystymo Programoje, Lietuvoje, UAB Vadybos ir Psichologijos Institute ir pagal individualios veiklos pažymėjimą
 • Esu profesionali projektų vadovė su daugiau nei 14 metų projektų rengimo, įgyvendinimo srityje (socialinės atskirties grupėms: nuteistiesiems, neįgaliesiems, asmenims priklausomiems nuo narkotikų ir alkoholio ir t.t.). Turiu 5 metų patirtį praktinių seminarų vedimo srityje.
 • 2018 m. vasario 14 d. įsteigiau VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutą“. Esu šios organizacijos steigėja ir direktorė.
 • Nuo 2012 m. esu Reiki Mercar Meistrė Mokytoja. Nuo 2013 m. Karūna Reiki Meistrė Mokytoja. Nuo 2010 m. esu Reiki Meistrės ir Reiki Mercar Meistrės Olgos Potiomkinos mokinė. Norėčiau pasidžiaugti, kad per tokį trumpą laiką, jau turiu Reiki Mercar praktikų, kurie skleidžia Reiki šviesą Lietuvoje ir užsienyje. 
 • Nuo 2012 m. esu labirintų puoselėtoja, todėl praktiniuose seminaruose dalyviai turi galimybę išbandyti ir spręsti praktines užduotis labirinto pagalba. Nuo 2017 m. Tarptautinė labirintų organizacija paskyrė mane regionine Europos ambasadore Lietuvai (https://labyrinthsociety.org/regional-reps-list/categories/233-europe). Šios pareigos neapmokamos. Tai mano savanoriškas prisidėjimas, garsinant ir atstovaujant Lietuvai! 
 • Nuo 2015 m. esu psichodramos praktikė ir Lietuvos psichodramos narė. Šio meno mokinuosi Lietuvos psichodramos draugijoje. 2013 – 2015 m. įgyvendinto Panevėžio apygardos probacijos tarnybos ES projekto „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjimuose) koordinatorė ir savanorė.
 • 2018 m. vasario 24 d. Lietuvos psichodramos draugijos kasmetiniame draugijos susirinkime buvau išrinkta į valdybą 4 metų kadencijai.

VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto“ pagrindiniai tikslai:

 • Koordinuoti ir tenkinti žmonių poreikius ir interesus energinės medicinos, sakralios geometrijos (labirintų terapija), meditacijos, psichoterapijos ir mokslinių tyrimų srityse Lietuvoje ir užsienyje.
 • Skatinti įvairaus amžiaus žmonių aktyvų dalyvavimą įstaigos veikloje, asmeninių, socialinių ir psichologinių kompetencijų bei jų dvasinio augimo vystyme, kurie padėtų jiems planuoti ir įgyvendinti savo gyvenimo tikslus.
 • Organizuoti mokymus ir įvairius renginius pagal vykdomus nacionalinius ir tarptautinius projektus.
 • Skatinti įvairaus amžiaus žmonių dalyvavimą kartu vykdomuose su mokymo įstaigomis ir kitomis institucijomis nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir moksliniuose tyrimuose.

Kviečiame aktyviai įsitraukti į organizacijos veiklą, dalyvauti ir bendradarbiauti su mumis įvairiuose projektuose ir moksliniuose tyrimuose!

Rūta Reiki Mercar vizija yra skleisti Reiki šviesą Lietuvoje ir užsienyje per Reiki ir savęs pažinimo praktinius mokymus; atliekami Reiki seansai su meditacijomis; atliekami Reiki seansai su karmine meditacija; atliekame Reiki seansus su fizinių ir dvasinių traumų karminiu gydymu; su prietaisu Life Expert atliekame ir įvertiname dabartinę bendrą sveikatos būklę. Pateikiama auros, stuburo, 47 organų diagrama, čakrų būsenos atvaizdavimas, galimas organizmo užterštumas virusais ir parazitais; organizuojami labirinto terapijos su meditacijomis užsiėmimai ir kt.

PADĖKA:

 • Iš visos širdies esu dėkinga savo Šeimai, ypatingai sūnui Rokui, Mamai, abiems tėvams Juozui ir Romui, Močiutei ir šeimos protėviams, kurie liko širdyje, už jų meilę, kantrybę ir visapusišką palaikymą.
 • Dėkoju visiems Pakilusiems Mokytojams už jūsų paramą, padėjusią man patirti didžius Dvasios ir gydymo stebuklus, už jūsų meilę ir vedimą.
 • Dėkoju tradicinės Reiki mokyklos Reiki Meistrei Aušrytei už jos šilumą, meilę ir palaikymą siekti žinių.
 • Dėkoju netradicinės Reiki mokyklos Reiki Mercar Meistrei Olgai Potiomkinai už visapusiškas žinias, draugišką bendradarbiavimą, meilę, naują suvokimą, įkvėpimą eiti pasirinktu dvasiniu tobėjimo keliu. 
 • Dėkoju psichologei, Reiki ir Karūna Reiki meistrei, Karūna Reiki mokymų koordinatorei Baltijos šalyse Daliai Braziulytei už profesionalų bendradarbiavimą ir patarimus. 
 • Dėkoju savo ištikimiems Draugams, esantiems Lietuvoje ir užsienyje už jų buvimą kartu su manimi šio kelio aukštumose ir žemumose, už jų patarimus, padrąsinimus, šilumą ir meilę.
 • Dėkoju visiems Mokytojams, Mokiniams, Klientams ir Pacientams, iš kurių mokinausi ir kurie mokinosi iš manęs ir kurie suformavo mane tokią, kokia aš esu šiandien. 

Didžiausias Ačiū Jums visiems, kad esate mano gyvenime!

 TRADICINIŲ IR NETRADICINIŲ REIKI MOKYKLŲ APŽVALGA 

 • Tradicinės Reiki mokyklos dirba pagal dr. Mikao Usui ir Hawayo Takatos taisykles, kurios kažkada buvo nustatytos. Reiki mokiniams iniciacijų metu perduodami tik trys dr. Mikao Usui simboliai. Mokymų kaina – didžiulė.
 • Netradicinės Reiki mokyklų linijos naudoja daugiau simbolių. Olga Potiomkina netradicinės Reiki linijos Mercar mokyklos  įkūrėja. Joje buvau išmokyta naudotis daugiau nei 30 Reiki simbolių, kurie priklauso linijai Mercar, Fair Dragon, Angelų šviesos ir Archangelų šviesos linijoms.
 • Egzistuoja daugybė kitų stilių, kurių bus atrasta ar išrasta ir kurie bus praktikuojami. Štai keletas įvairių Reiki mokyklų stilių sąrašas: Japanese Reiki; Reiki Tao Te Ki; Indiška Reiki; Karūna Reiki ir pan. Reikia tik pasidžiaugti, kad tiek mokytojus, tiek praktikuotojus Reiki energija veda daugeliu kelių, kad šis efektyvus holistinis gydymas galėtų pasiekti kiekvieną širdį visoje Žemėje.
 • Esmė ta, kad Reiki – universali gyvenimo energija, kuri prasideda nuo tradicinio Reiki ir jo simbolių ir kurią galima naudoti tiek tradicinėms tiek netradicinėms Reiki mokyklų linijoms.
 • Visų mokyklų tikslas yra suvesti žmogų su visuotine energija ir su tam tikra energijos, ki, pasireiškimo forma, diferencijuotos energijos stiliumi, kadangi energija prisiima perduodančiojo arba mokyklos ,,spalvą“. Todėl nemažai žmonių siekia gauti iniciacijas įvairiose mokyklose – toks tobulėjimo tikslas. Jie elgiasi teisingai, nes įvairūs energijos šaltiniai turi skirtingą poveikį. Tačiau galima pridurti, kad visiškai pakanka būti inicijuotam vienoje mokykloje ir to paties Reiki Meistro Mokytojo.
 • Jei jus domina Reiki gydymo meno mokymasis, prieš užsirašydami į mokinių grupę, priimkite to Reiki stiliaus meistro-mokytojo teikiamą Reiki seansą arba pasikalbėti su būsimuoju savo mokytoju. Priimant sprendimą klausykite savo širdies.