Ruta Reiki

Interviu su manimi

Rūta Janulevičienė gimė ir mokėsi Kaune. Baigė Kauno Technologijų universitetą ir įgijo Biznio administravimo bakalauro diplomą. Mokslą tęsė Danijoje ir Aalborgo universitete, įgijo Tarptautinio biznio vadybos programos diplomą ir Ekonomikos bei biznio administravimo magistro laipsnį. Rūta Janulevičienė yra profesionali projektų vadovė, turinti daugiau nei 14 metų patirtį rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus socialinės atskirties grupėms (nuteistiesiems, neįgaliesiems, asmenims, priklausomiems nuo narkotikų ir alkoholio ir t.t.). Ji turi penkerių metų patirtį, vedant seminarus, kaip pažinti savo fizinę, emocinę, psichologinę ir dvasinę būklę ir tai pritaikyti sau.

Nuo 2002 m. dirbo įvairiose organizacijose: Jungtinių Tautų Būstinėje Niujorke (JAV), Tarptautiniame Prekybos Centre prie Jungtinių Tautų ir Pasaulinio Prekybos Centro, Ženevoje (Šveicarijoje), Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biure Baltijos šalims, Jungtinių Tautų Vystymo Programoje Lietuvoje, o nuo 2012 m. dirbo UAB Vadybos ir Psichologijos institute, 2015 m.  pagal individualios veiklos pažymėjimą. 2018 m. vasario 14 d. Rūta Janulevičienė įsteigė VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas“. Ji yra šios organizacijos steigėja ir direktorė. 

VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto“ pagrindiniai tikslai:

 • Koordinuoti ir tenkinti Lietuvos ir užsienio piliečių energinės medicinos, sakralios geometrijos (labirintų terapija), meditacijos, psichoterapijos ir mokslinių tyrimų sričių poreikius.
 • Skatinti įvairaus amžiaus piliečių aktyvų dalyvavimą įstaigos veikloje, vystant jų asmenines, socialines ir psichologines kompetencijas bei dvasinį augimą, kuris padėtų jiems planuoti ir įgyvendinti savo gyvenimo tikslus.
 • Organizuoti mokymus ir įvairius renginius pagal vykdomus nacionalinius ir tarptautinius projektus.
 • Skatinti įvairaus amžiaus žmonių dalyvavimą kartu vykdomuose su mokymo įstaigomis ir kitomis institucijomis nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir moksliniuose tyrimuose.

2017 m. Tarptautinė labirintų organizacija paskyrė Rūtą Janulevičienę regionine Europos ambasadore Lietuvai.

Nuo 2015 m. Rūta Janulevičienė yra psichodramos praktikė ir Lietuvos Psichodramos draugijos narė. Šio meno ir toliau mokosi Lietuvos Psichodramos draugijoje. 2018 m. vasario 24 d. Lietuvos Psichodramos draugijos kasmetiniame draugijos susirinkime buvo išrinkta į valdybą 4 metų kadencijai.

Rūta Janulevičienė 2013 – 2015 m. įgyvendinto Panevėžio apygardos probacijos tarnybos ES projekto „Psychodrama and creative education in prison“ (liet. Psichodrama ir kūrybiškumo lavinimas kalėjimuose) koordinatorė ir savanorė.

2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų organizuotame Reiki komiteto susirinkime, Rūta Janulevičienė buvo išrinkta Reiki komiteto pirmininko pavaduotoja.

Teorinių ir praktinių seminarų vedimo patirtis:

 • 2013 m. balandžio 20 d. vedžiau teorinį ir praktinį seminarą „Reiki ir sveikatos harmonizavimas“. Vieta: Kauno viešbutis.  Besidominantiems savo sveikata.
 • 2013 m. spalio 25 d. pranešimas tema „Reiki ir sveikatos harmonizavimas“. Vieta: Panevėžio m. savivaldybė. LISS konferencija.
 • 2015 m. rugpjūčio 28 - 29 d. vedžiau praktinius seminarus „Kaip mylėti save ir būti laimingu?“ Vieta: LISS sergantiems draugijų nariams vasaros sveikatingumo stovykloje „Energetikas“, Šventojoje. Seminarą išklausė apie 40 neįgaliųjų sergančių IS.
 • 2015 m. gruodžio 11 d.  mano atlikto kartu su Klaipėdos Universitetu Reiki ir mokslinio tyrimo „Kineziterapijos ir Reiki metodo poveikis sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo kokybei“ tarpinių rezultatų pristatymas LISS organizuotojo konferencijoje Šiaulių centro poliklinikoje.
 • 2016 m. rugpjūčio 23-26 d.  vedžiau praktinius seminarus „Kaip kurti šiltus tarpusavio santykius ir tuo pačiu mylėti save?“, „Kaip užsibrėžti savo gyvenimo tikslus ir jų siekti. Pozityvus mano ateities modeliavimas“. Vieta: LISS sergantiems draugijų nariams vasaros sveikatingumo stovykloje „Energetikas“, Šventojoje. Seminarą išklausė apie 40 neįgaliųjų sergančių IS. Praktiniai seminarai dalyviams buvo vedami mažomis grupėmis.
 • 2016 m. Lapkričio 18 d. vedžiau praktinį seminarą „Dvasingumo atradimas per pasakojamąją medicinos sritį. Kaip sukurti palankius tarpusavio santykius tarp medicinos personalo ir paciento“. Vieta: Holiday Inn viešbutis, Vilniuje. Seminaro dalyviai: 24 medicinos slaugytojos ir medikai, dirbantys su IS pacientais iš visos Lietuvos. Seminaro dalyviai atlikdami praktines užduotis ėjo mano sukurtu laikinu trijų vijų labirintu.
 • 2017 m. Gegužės 10 d. vedžiau praktinį seminarą „Kaip stiprinti fizinį ir energinius kūnus?“. Vieta: Panevėžio Dailės galerija, Panevėžys. Seminarą išklausė apie 30 Panevėžiečių ir miesto svečių. Seminaro dalyviai atlikdami praktines užduotis ėjo mano sukurtu laikinu trijų vijų labirintu.
 • 2017 m. Birželio 15 d. vedžiau praktinę rungtį SAM Projekto „Gyvenk sveikai“ Fizinio ir materialaus pasaulio suvokimas per jogą. Vieta: Klaipėdos Lengvosios Atletikos Maniežas. Renginys skirtas išsėtine skleroze sergantiems neįgaliesiems. Seminaro dalyviai ėjo mano sukurtu trijų vijų labirintu.
 • 2017 m. Birželio 17 d. vedžiau praktinį labirinto terapijos užsiėmimą „Kaip įveikti stresą ir atrasti vidinę ramybę?“ Kauno Alzheimerio klubo nariams, prižiūrintiems savo artimuosius. Vieta: Energetinis čakrinis labirintas, Kauno rajonas. Seminaro dalyviai atlikdami praktines užduotis ėjo Energetiniu čakriniu labirintu, mokinosi paišyti trijų vijų labirintą, sėmėsi gamtos energijos ir meditavo meditaciniame rate.
 • 2017 m. Birželio 30 d. vedžiau praktinį seminarą „Kaip stiprinti fizinį ir energinius kūnus?“ vasaros stovykloje „Mažoji Lyderystės Akademija“. Vieta: Kaimo sodyba „Pas Robertą“, Makniūnai, Alytaus raj. Seminaras buvo skirtas Alytaus miesto merginoms, patenkančioms į socialinės rizikos grupes (iš Alytaus vaikų globos namų, socialinių pedagogų deleguotos atstovės iš miesto ugdymo įstaigų ir kt.). Seminarą išklausė 30 Alytaus miesto merginų. Seminaro metu dalyvės išmoko nusipaišyti trijų vijų labirintą ir atliko praktines užduotis skirtas stiprinti fizinį ir energinius kūnus.
 • 2017 m. Birželio 30 d. vedžiau praktinius seminarus „Kaip mylėti save ir tuo pačiu būti laimingu?“ dviem darbo grupėms po 15 dalyvių. Vieta: Kaimo sodyba „Pas Robertą“, Makniūnai, Alytaus raj. Seminaras buvo skirtas Alytaus miesto merginoms, patenkančioms į socialinės rizikos grupes (iš Alytaus vaikų globos namų, socialinių pedagogų deleguotos atstovės iš miesto ugdymo įstaigų ir kt.). Seminarą išklausė 30 Alytaus miesto merginų.
 • 2017 m. Liepos 1 d. vedžiau praktinius seminarus „Kaip kurti šiltus tarpusavio santykius?“ dviem darbo grupėms po 15 dalyvių. Vieta: Kaimo sodyba „Pas Robertą“, Makniūnai, Alytaus raj. Seminaras buvo skirtas Alytaus miesto merginoms, patenkančioms į socialinės rizikos grupes (iš Alytaus vaikų globos namų, socialinių pedagogų deleguotos atstovės iš miesto ugdymo įstaigų ir kt.). Seminarą išklausė 30 Alytaus miesto merginų.
 • 2017 m. Rugpjūčio 26 d. vedžiau mano pačios parengtą mokamąjį renginį „Reiki programa vaikams ir paaugliams“. Vieta: Maumdežių al. 2, Girionys, Kauno raj. Renginys buvo skirtas vaikams ir paaugliams pasirengti mokyklai su nauju energijos impulsu, pasitikėjimu savimi ir vidine ramybe.
 • 2017 m. rugpjūčio 28 - 31 d. neatlygintinai vesti praktiniai seminarai „Labirintai ir jų nauda“, „Kaip stiprinti fizinį ir energiniu kūnus per labirinto terapiją?“ ir ES finansuojamam projektui „Emp-H“ parengiau pranešimą „Alkoholis, rūkymas, nutukimas ir fizinis aktyvumas“ Vieta: LISS sergantiems draugijų nariams „Vasaros savarankiškų įgūdžių IS stovykloje“ SC „Energetikas“, Šventojoje. Seminarą išklausė apie 20-30 neįgaliųjų sergančių IS.
 • 2017 m. spalio 27-29 d. vedžiau praktinį seminarą amerikiečiams „Kaip stiprinti fizinį ir energinius kūnus?“ devynioliktame metiniame renginyje, kuris vyko Bainbridge Island, Vašingtone (https://labyrinthsociety.org/annual-gathering/8059-learning-opportunities-concurrent-workshops-and-posters).
 • 2017 m. lapkričio 8 d. vedžiau pažintinį psichodramos seminarą „Kaip kurti pozityvius tarpusavio santykius?“ Kauno apygardos probacijos pareigūnams, darbuotojams ir visuomenės atstovams. Seminarą išklausė 10 dalyvių.
 • 2017 m. lapkričio 23-24 d. dalyvavau tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Reabilitacija sveikatos priežiūroje“ Klaipėdos universitete. Joje pristačiau stendinį pranešimą tema „Labirintas kaip streso mažinimo metodas“.
 • 2017 m. lapkričio 29 d. kartu su kolege Lina Linke vedėme pažintinį psichodramos seminarą „Aš ir mano vaikai“ Raseiniuose. Seminarą išklausė 11 visuomenės atstovų.
 • 2018 m. gegužės 29 d. skaičiau pranešimą „Reiki ir ėjimas labirintu – natūralūs gydymo būdai, jų sinergijos reikšmė individo ir šeimos sveikatai“ mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos sveikata: natūralios medicinos bei sveikatinimo vieta ir galimybės“ Kaune. Konferencijoje dalyvavo 140 žmonių.
 • 2018 m. birželio 20 d. Šiaulių tardymo izoliatoriuje pradėjau savanorišką veiklą ir bendradarbiavimą. Vieną kartą per mėnesį iki šių metų galo bus vedamas praktinių seminarų ciklas „Savęs pažinimas ir stiprinimas per labirinto terapiją“. Seminarų cikle dalyvauja 12 ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų ir 2 Socialinės reabilitacijos skyriaus specialistės.
 • 2018 m. rugpjūčio 16 d. anglų kalba vedžiau praktinį seminarą „Psichodrama praktikoje“ Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) organizuotame tarptautiniame renginyje „Tarptautiniai psichologijos studentų mainai: Lietuva – Airija“, Kaune. Seminare dalyvavo 13 studentų.

Padėka

Gyvenimas kaip labirintas, kuriame keliaujame tik į priekį, nežinodami, ar labirinto centrą (savo tikslą) pasieksime greitai, be kliūčių, o gal su iššūkiais. Aš savo kelyje sutikau ir tikiuosi sutikti daug įdomių žmonių, kurie mane įkvėpė būti tuo, kuo šiandien esu. Jiems norėčiau pasiųsti Šviesos ir Dėkingumo pliūpsnį:

 • Šeimai, ypač sūnui Rokui, Mamai, abiems tėvams Juozui ir a.a. Romualdui Zakarauskui, Močiutei ir šeimos protėviams, kurie liko širdyje, už jų meilę, kantrybę ir visapusišką palaikymą.
 • Visiems Pakilusiems Mokytojams už paramą, padėjusią man patirti didžius Dvasios ir gydymo stebuklus, už Jūsų meilę ir vedimą.
 • Tarptautinės labirintų organizacijos Generaliniam direktoriui David Gallagher ir jo žmonai Jane, Vykdomojo Komiteto nariams: Prezidentei Kay Whipple, sekretorei Kay Sandor, iždininkei Katja Marquart, viešųjų ryšių vadovei Christiana Brinton, Direktorių Tarybos nariams: ypač Išteklių ir tyrimų vadovei Diane Rudebock, Ed. D., R.N., narystės (narių) vadovei Janice Lewis, projektų ir specialių projektų vadovei Carol Maurer, energijos saugotojų vadovei Sarah Nash, Komitetų vadovams: ypač Pasaulinės labirintų dienos vadovui Lars Howlett, Koordinatoriams ir moderatoriams: ypač Regioninių atstovų (ambasadorių) koordinatorei Carmel Stabley, savanorių koordinatoriui Neal Harris, Pasaulinio Labirintų žemėlapio Labirintų rinkodaros vadovui Jeff Saward ir Labirintų mylėtojų draugams ypač Clive Johson ir Mark Willenbruch už labai šiltą priėmimą ir ryšį Metinių renginių metu, tarptautinių telekonferencijų metu už mokymą ir pateiktą su tuo susijusią literatūrą bei knygas, skirtas asmeniniam tobulėjimui ir augimui, būtiniems vedant labirinto terapiją ir praktinius mokymus.
 • Tradicinės Reiki mokyklos Reiki Meistrei Aušrytei už jos šilumą, meilę ir skatinimą siekti žinių.
 • Netradicinės Reiki mokyklos Reiki Mercar Meistrei Mokytojai ir Karuna Reiki Meistrei Mokytojai Olgai Potiomkinai už žinias, draugišką bendradarbiavimą, meilę, įkvėpimą eiti pasirinktu dvasinio tobėjimo keliu. 
 • Psichologei, Reiki ir Karūna Reiki meistrei, Karūna Reiki mokymų koordinatorei Baltijos šalyse Daliai Braziulytei už profesionalų bendradarbiavimą ir patarimus. 
 • Savo ištikimiems Draugams, esantiems Lietuvoje ir užsienyje, už jų buvimą kartu su manimi šio kelio aukštumose ir žemumose, už jų patarimus, padrąsinimus, šilumą ir meilę.
 • Visiems Mokytojams, Reiki Mercar Praktikams, Klientams ir Pacientams, iš kurių mokiausi ir kurie mokėsi iš manęs, kurie suformavo mane tokią, kokia esu dabar.

Didžiausias Ačiū Jums visiems, kad esate mano gyvenime!

Reiki – tai Šviesa, o žmogus, gavęs Reiki iniciacijas, tampa Šviesos laidininku. Praktikuojančiam Reiki atsiveria gebėjimas Reiki perteikti, ir tai darydamas jis pats tampa Šviesos šaltiniu, įgauna švytėjimo. Būti šalia tokio žmogaus labai malonu. Aplinkui esantys žmonės tarsi maudosi jo Šviesos spinduliuose ir gauna tą Palaimą, kuri teka per spinduliuojantį žmogų, atlėgsta jų įtempti nervai, pasitaiso nuotaika, praeina skausmas, pagerėja sveikata.

Aš esu netradicinės Reiki mokyklos atstovė, Olgos Patiomkinos mokinė (Estija), tęsianti jos darbą Lietuvoje. Jos mokykloje buvau išmokyta naudotis daugiau nei 30 Reiki simbolių, kurie priklauso linijai Mercar, Fair Dragon, Angelų šviesos ir Archangelų šviesos linijoms. Ruta Reiki Mercar linijoje jau turime ir savo simbolių, naudojamų asmeninėje ir darbo praktikoje. Iš savo asmeninės darbo praktikos su klientais ir mokslinio tyrimo „Kineziterapijos ir Reiki metodo poveikis sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo kokybei, depresijai ir nuovargiui“, atlikto kartu su Klaipėdos universitetu, galiu teigti, kad Reiki išgijimo stebuklai vyksta pasitelkiant į pagalbą Reiki simbolius. Jie yra raktas šios holistinės terapijos sistemos energijai siųsti.

Savo darbe su klientais derinu inidivualų priėmimą vaikams, paaugliams, suaugusiems, senjorams, neįgaliesiems. Pripažįstamas ir gerbiamas apsilankusio kiekvieno kliento konfidencialumas, jos/jo savitumas, unikalumas ir individualybė. Susitikimo trukmė yra 2-3 val. Susitikimo eiga:

 • Individuali psichologinė konsultacija. Iš individualaus pokalbio su klientu sprendžiama ir siūloma jai/jam pasirinkti sveikatinimosi ir tobulėjimo programą su Reiki seansais ir meditacijomis ir energetinėmis praktikomis arba mokytis Reiki Mercar gydymo meno pačiam.
 • Pagal kliento pageidavimus paišomos/spalvinamos Šiauries Amerikos Indėnų Didžiojo Rato Turo mandalos. 
 • Po to vyksta Reiki seansas su meditacija ir energetinėmis praktikomis. Meditacijos ir praktikos yra parenkamos pagal invidualų poreikį.
 • Po Reiki seanso su meditacija ir energetinėmis praktikomis, klientas turi galimybę pasivaikščioti Energetiniame čakriniame labirinte, Trijų vijų koncentruotame klasikiniame kvadratiniame labirinte, pasisemti energijos meditaciniame rate, begalybės statinyje, kurie yra jaunų ąžuoliukų šulinyje, druidų uždarame akmenų rate ir druidų portalo ženkle „Drakono ragas“. 

Reiki seanso poveikis, jei žmogus nužiūrėtas, apkerėtas:

Kai žmonės kalba apie nužiūrėjimą ar apkerėjimą, apie medicinos požiūriu nepaaiškinamą nesveikatą, dažniausiai pažeistas būna eterinis kūnas: jis būna pramuštas ir jo materijoje atsiradę patamsėjimų. Atstatyti eterinio kūno sveikatą gana sunku. Iš paplitusių dvasinių praktikų labiausiai tinka Reiki. Aš atlieku ne tik Reiki seansus su meditacijomis ir energetinėmis praktikomis, bet ir Reiki seansus su fizinių ir dvasinių traumų karminiu gydymu, Reiki seansus su karmine meditacija (klientų vadinamu „asmenybės perprogravimu“) bei giminės karmos apvalymo ritualą. Daugiau galite paskaityti nuorodoje https://www.rutareiki.com/dovanu-kuponai.

 

Olga Potiomkina (Estija)

Olga Potiomkina gimė Leningrade, baigė Leningrado universiteto chemijos fakultetą, maždaug 15 m. dirbo mokslinių tyrimų institutuose, tarp jų ir Talino eksperimentinės medicinos institute. Mokslininkės patirtis ir domėjimasis tuo, kas dar nepažinta, paskatino ją imtis jogos ir Reiki.

Olga Potiomkina yra Reiki meistrė, Galinos Molodcovos mokinė. 1996 m. įkūrė  Reiki mokyklą Taline. 2002 m. įkūrė netradicinę Reiki liniją Mercar ir yra Reiki Mercar meistrė. Olga Potiomkina yra knygos ,,Reiki – prisilietimo paslaptis“ autorė. Tinklapio adresas http://www.reiki.ee/web/.