Bendradarbiaujame su Gera Dovana dovanomis

Iš tiesų, kiek nedaug reikia, kad mūsų gyvenimas būtų laimingas ir sėkmingas… Mes tai galime pasiekti Reiki seansų dėka, ar žinote, kas yra Reiki?
Reiki (,,visuotinio gyvenimo energija" – japonų kl.) yra vienas iš alternatyvios medicinos gydymo būdų, skirtas psichinei ir fizinei žmogaus sveikatai palaikyti arba atkurti. Reiki suteikia sveikatai būtiną, visų lygmenų — fizinio, emocinio, psichinio ir dvasinio, gyvybingumą, pusiausvyrą ir gerovę.
Reiki seansas su meditacija ir energetinėmis praktikomis – tai universalios, gydančios energijos perdavimas per rankas, kuris padeda klientui subalansuoti savo dvasinę ir fizinę sveikatą. Tai universalus ir labai švelnus geros savijautos atgavimo būdas.
Reiki seansas su meditacija ir energetinėmis praktikomis gali būti vadinami psicho relaksacija ir skirtas kūno bei psichikos funkcijoms harmonizuoti. Jis atpalaiduoja, sumažina nervinę įtampą, sustiprina organizmo funkcijas, malšina įvairios kilmės skausmus, padeda įveikti stresą.
Reiki pagalba padidėja atsparumas ligoms, pagerėja darbingumas, bendra savijauta. Dažnai sakoma, kad mūsų kūnas – sielos veidrodis, o gera savijauta – garantija, kad nuveiksime begalę darbų, išliksime žvalūs ir po sunkiausio dienos. Tai ypač aktualu ne tik tamsiuoju metų laiku, kuomet jaučiame nuovargį, apatiją, mieguistumą, bet ir atėjus pavasariui, kada būtina atgauti prarastą darbingumą. Reiki įkvepia naujiems iššūkiams, bei leidžia į kasdienybę pažvelgti naujomis spalvomis.
Registruotis Reiki seansui su nuolaidomis galite Gera dovana dovanų portale:
Daug Šviesos, Meilės ir Reiki Palaiminimų jūsų keliui,
 Ruta Reiki Mercar
 
Indeed, how little is needed for our life to be happy and successful... We can achieve this thanks to Reiki sessions, do you know what Reiki is?
Reiki ("universal life energy" - Japanese cl.) is one of the methods of alternative medicine treatment designed to maintain or restore the mental and physical health of a person. Reiki provides vitality and balance necessary for health on all levels - physical, emotional, mental and spiritual and prosperity.
A Reiki session with meditation and energy practices is a universal, healing energy transfer through the hands that helps the client balance their spiritual and physical health. It is a universal and very gentle method of recovery of well-being.
A Reiki session with meditation and energy practices can be called psycho-relaxation and is designed to harmonize body and mind functions. It relaxes, reduces nervous tension, strengthens body functions, relieves pain of various origins, helps to overcome stress.
With the help of Reiki, resistance to diseases increases, work capacity improves, and general well-being. It is often said that our body is a mirror of our soul, and a good sense of well-being is a guarantee that we will get many things done and stay fresh even after the hardest day. This is especially relevant not only in the dark season, when we feel tired, apathetic, and sleepy, but also when spring comes, when it is necessary to regain lost working capacity. Reiki inspires new challenges and allows you to look at everyday life in new colors.
You can register for a Reiki session with discounts on the Gera dovana gift portal:
Much Light, Love and Reiki Blessings your way,
Ruta Reiki Mercar