Ėjimas labirintu dėl taikos Žemėje Šiaulių Tardymo Izoliatoriuje, Lietuvoje

 Mielieji Draugai ir Labirintų mylėtojai,

2019 05 03 Pasaulinė Labirintų dienos šventė ir ėjimas labirintu dėl Taikos Žemėje Šiaulių Tardymo Izoliatoriuje, Lietuvoje. Renginio metu buvo pristatyta ši informacija:

 •  Informacija apie Tarptautinę labirintų organizaciją ir jos misiją.
 •  Pasaulinės labirintų dienos šventės reikšmė ir kaip ji švenčiama užsienyje ir Lietuvoje.
 •  Labirintai ir naudojimo būdai Lietuvoje. Mano misijos ir darbo kaip Tarptautinės labirintų regioninės ambasadorės pristatymas Lietuvoje.
 •  Pravedžiau praktinį seminarą apie Pasitikėjimą savimi.
 •  Grupės ėjimas labirintu ir penkių pojūčių formos užpildymas.
 •  Pasidalinimo ratas.

Ruta Januleviciene,
Tarptautinės labirintų organizacijos ambasadorė Lietuvai

Dear Friends and Labyrinth Lovers,

03 05 2019 Celebration of the World Labyrinth Day in Šiauliai Remand Prison, Lithuania.
During the event the following information has bern presentef:

 •   Info about the TLS and its mission.
 •   The meaning and ways of celebrating the World Labyrinth Day abroad and in Lithuania.
 •  Labyrinths and the means of the use here in Lithuania. Presentation of my work as the TLS Regional Rep. in Lithuania.
 •  Hold a practical seminar about Self-Confidence.
 •  Group walk in the labyrinth and filled out the form about 5 Senses.
 •  Reflection & sharing.


Ruta Januleviciene,
The TLS Regional Rep. for Lithuania