Europos psichodramos asociacijos kvietimu Rūta Janulevičienė skaitys pranešimą Tarptautinėje Konferencijoje “Pokyčių sparnai” Krokuvoje, Lenkijoje


Mielieji Draugai ir Psichodramos Mylėtojai,

Aš norėčiau pasidalinti labai džiugiomis naujienomis ir pakviesti jus į 15-tą Tarptautinę Konferenciją “Pokyčių sparnai”, kuri vyks 2019 m. rugsėjo 20-22 d. Krokuvoje, Lenkijoje.

 Aš esu nuolankiai laiminga ir labai dėkinga Europos psichodramos asociacijai, kuri bendradarbiauja su Lenkijos psichodramos institutu, organizatoriams, priėmusiems mano pranešimą pavadinimu “ŠIRDIES KELIONĖ: RANDANT BENDRĄ PAGRINDĄ DARBE SU NUTEISTAISIAIS IR PROBOJAMAISIAIS, PANAUDOJANT PSICHODRAMOS METODĄ, LABYRINTO TERAPIJĄ & MEDITACIJAS LIETUVOJE”.

Su Reiki Palaiminimais,
Ruta Januleviciene 

https://sites.google.com/view/conference-woc/experts-and-leaders/ruta-januleviciene

Dear Friends and Psychodrama Lovers,

I would like to share very joyous news and invite you to join me in the 15th International Conference “Wings of Change”, which will take place on 20th -22th of September, 2019 in Cracow, Poland.

I am humble happy and very thankful to the organisers of the Psychodrama Association for Europe e.V. in cooperation with the Polish Psychodrama Institute who accepted my presentation so called “JOURNEY OF THE HEART: FINDING COMMON GROUND FOR PRISONERS AND EX-PRISONERS BY THE USE OF PSYCHODRAMA METHOD, LABYRINTH THERAPY & MEDITATIONS IN LITHUANIA”.

https://sites.google.com/view/conference-woc/experts-and-leaders/ruta-januleviciene

Many Reiki Blessings,
Ruta Januleviciene