LABIRINTŲ METODIKOS IR TERAPIJOS TĘSTINIAI MOKYMAI TĘSIASI!

Dienos  veiklos centre tęsiasi  balandžio 14 dieną prasidėję tęstiniai labirintų metodikos ir terapijos taikymo tiesioginiame darbe mokymai pagal  Dienos veiklos centro vykdydamo ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 finansuojamo projekto "StepForward: activating personal resourses and developing employability skills/I can work" Nr. 468 programą. Mokymuose  dalyvauja  darbuotojai  ir neįgaliųjų  jaunuoliai  iš Dienos  veiklos centro, VšĮ Raseinių neįgaliųjų  užimtumo  centro bei  keli  darbuotojai iš Kretingos  psichikos sveikatos  centro -  20  dalyvių. Mokymus  veda lektorė,  sertifikuota  labirintų  metodikos  taikymo  specialistė  Rūta Janulevičienė  iš  VšĮ Ruta Reiki Mercar Mokymų  ir  tyrimo instituto.

Praktikavome trijų takų laikiną labirintą, atlikome praktikas susijusias su baimėmis ir pykčiu, pažinome savo emocijas. Rūta pasidalino patirtimi iš Erasmus Plus KA227 projekto “I Feel Good” ir gerąja patirtimi iš Vengrijos. Mokėmis saugiais būdais išreikšti ir valdyti emocijas, dalijimės patirtimis, mokėmės labirinto filosofijos praktiškumo! Geras ir nuotaikingas laikas, suteikiantis žinių ir mokantis pažinti save, kai užplūsta baimė ir pyktis.
Iki kitų malonių susitikimų!

 


CONTINUING TRAINING OF LABYRINTH METHODOLOGY AND THERAPY CONTINUES!
Continuing training in the application of labyrinth methodology and therapy in direct work, which started on 14 April 2022, is continuing at the Day Activity Center under the project "StepForward: activating personal resources and developing employability skills / I can" funded by ERDF INTERREG V-A work "No. 468 program. Employees and young people with disabilities from the Day Activity Center, Raseiniai Disability Employment Center and several employees from the Kretinga Mental Health Center are participating in the training - 20 participants. The training is led by Rūta Janulevičienė, a lecturer and certified specialist in the application of labyrinth methodology from the NGO Ruta Reiki Mercar Institute of Education and Research.
We practiced a temporary labyrinth of three paths, we did exercises related to fears and anger, we got to know our emotions. Rūta shared her experience from the Erasmus Plus KA227 project “I Feel Good” and good practice from Hungary. We learned to express and manage emotions in safe ways, we shared experiences, we learned the practicality of the labyrinth philosophy! A good and adventurous time, providing knowledge and learning to know yourself when fear and anger overwhelm.
Until other pleasant meetings!