LABIRINTŲ METODIKOS IR TERAPIJOS TĘSTINIAI MOKYMAI TĘSIASILABIRINTŲ METODIKOS IR TERAPIJOS TĘSTINIAI MOKYMAI TĘSIASI, antrasis susitikimas! Šiandien Dienos veiklos centre tęsėsi balandžio 14 dieną prasidėję tęstiniai labirintų metodikos ir terapyjos ta

LABIRINTŲ METODIKOS IR TERAPIJOS TĘSTINIAI MOKYMAI TĘSIASI, antrasis susitikimas!
Šiandien  Dienos  veiklos centre tęsėsi  balandžio 14 dieną prasidėję tęstiniai labirintų metodikos ir terapyjos taikymo tiesioginiame darbe mokymai pagal  Dienos veiklos centro vykdydamo ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 finansuojamo projekto

"StepForward: activating personal resourses and developing employability skills/I can work" Nr. 468 programą. Mokymuose  dalyvauja  darbuotojai  ir neįgaliųjų  jaunuoliai  iš Dienos  veiklos centro, VšĮ Raseinių neįgaliųjų  užimtumo  centro bei  keli  darbuotojai iš Kretingos  psichikos sveikatos  centro -  20  dalyvių. Mokymus  veda lektorė,  sertifikuota  labirintų  metodikos  taikymo  specialistė  Rūta Janulevičienė  iš  VšĮ Rūta Reiki Mokymų  ir  tyrimo  instituto.
Šiandien praktikavome laikiną labirintą, dirbome grupėse, analizavome save ir įsivertinome.
Buvo neįprasta ir įdomu! Laukiame tęstinių susitikimų!