Lietuvos probacijos tarnybos Kauno miesto ir Kauno regiono skyriai bendradarbiauja su VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas”

Lietuvos probacijos tarnybos Kauno miesto ir Kauno regiono skyriai bendradarbiauja su VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas”
Brangūs draugai ir gerbėjai,
Ilgi metai bendradarbiavimo su  VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas” vainikavo 2022 m. sudarytos dvi savanoriškos veiklos atlikimo sutartys su Lietuvos probacijos tarnybos Kauno miesto ir Kauno regiono skyriais. Nuoširdžiai dėkoju už profesionalumą ir labai šiltą bendradarbiavimą su Ramune Samoiloviene, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyriaus viršininke ir Aiste Pušinaityte, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus viršininke.
Rūta Janulevičienė
Všį “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” steigėja ir direktorė
The Kaunas City and Kaunas Region Departments of the Lithuanian Probation Service cooperate with the NGO "Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute"
Dear Friends and Followers,
Long years of cooperation with NGO  "Ruta Reiki Mercar education and research institute" were crowned in 2022. We signed two contracts for the performance of voluntary activities with the Kaunas city and Kaunas region departments of the Lithuanian Probation Service. I sincerely thank you for the professionalism and very warm cooperation with Ramuna Samoiloviene, head of the Kaunas branch of the Lithuanian Probation Service, and Aista Pušinaityte, head of the Kaunas regional branch of the Lithuanian Probation Service.
Rūta Janulevičienė
Founder and Director of NGO "Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute"