Susitikimuose, mokymuose ir individualiuose pokalbiuose su žmonėmis dažnai tenka užduoti klausimą „Ar mylite save?“ Ir pamatyti akimirkai susimąstantį žmogaus veidą...Todėl norėčiau ir Jums užduoti keletą praktinių klausimų susijusių su meile sau:
“Jūs save dažniau giriate ar peikiate?“ Ar dažnai save kritikuojate ir peikiate kartodami: „Nieko nepadarai gerai“, „Esi dėl visko kalta/-as?“
„Ar save dažniau giriate?“ „Šuonuolė/-is“, „Aš tokia talentinga/-as“, „Aš myliu save“.
Kokias savybes greičiausiai įvardinate – pozityvias ar negatyvias?

Šie klausimai yra skirti tik Jums, todėl atsakymų aš neprašysiu parašyti ar pranešti. Jei atsakymuose dominavo daugiau neigiamų teiginių paleiskite juos, tardami: „Aš esu Meilė“. „Aš myliu ir esu mylima/-as“. „Aš spinduliuoju meilę“. „Mano gyvenimas – tai meilė.“
Jei sunku tai pasakyti, tai tik todėl, kad Jūsų širdis užsklęsta – turite ją atverti. Atverti širdį mokėmės bendraudami su kitais. Savo širdies kančių ir skausmo apnuoginimas kitam žmogui irgi turi kainą už kurią tenka sumokėti - vienatve. Todėl reikia išmokti atleisti tokiam žmogui, kuris išdavė ar pasinaudojo Jūsų skausmu savo naudai. Jei nesugebame atleisti santykiai praranda gyvingumą. Meilė ir atleidimas yra visų santykių pamatas. Tik meilė pažįsta meilę.
Įsivaizduokite, kad aš esu Jūsų veidrodis. Aš akimirksniu pakeičiu savo veidą ir tampu panaši į tą veidą, į kurį žvelgiu. Tačiau aš matau ne veidus. Aš matau tik širdis. Jūsų veidas yra jūsų širdies veidrodis. Atverkite savo širdį. Su vidine jėga pasitikite sunkumus, skausmą ir kančias ir dar labiau atverkite širdį. Atleiskite ir išmokite mylėti iš naujo. Mano veidas yra Jums veidrodis. Jame galite pamatyti savo širdį. Atverkite savo širdį. Ir tada pamatysite, kad Mano veidas persmelktas meilės, šviesos ir ramybės, nes jis yra Jūsų veidas.

Jei norite atrasti savo tikslą - išsilaisvinkite nuo senienų

Skamba puikiai, pasakytumėte, bet ką daryti, jei neįmanoma įvardyti, ko iš tiesų norisi. Paklauskite savęs: "Koks mano gyvenimo tikslas? Kokia mano svajonė? Kokia mano misija šioje žemėje pagal dieviškąjį planą? Galite atrasti, kad atsakymai ne tokie jau džiaugsmingi.
Kai tikrai nežinote, ką norite pasiekti, kuo norite būti ar tapti, imkitės „valymo“ darbų ir nors truputį suteikite savo gyvenimui aiškumo atsikratydami visko, ko jums visiškai nereikia. Vienas iš būdų sužinoti, ko iš tikrųjų norite, - išsilaisvinti iš to ko nenorite, sudarydami tris sąrašus.
Tad pradedam...

Sudarykite sąrašą tų dalykų, kurių ATSISAKOTE

Į šį sąrašą įrašykite viską, ko tikrai nebenorite. Nurodykite daiktus, žmones, dvasines būsenas, požiūrius, emocijas, santykius ir darbines situacijas. Tik nedarykite jokių kompromisų. Negalvokite, ką galėtų pamanyti kiti apie jūsų sąrašą. Tiesiog užfiksuokite absoliučiai viską, nuo ko norėtumėte atsiriboti savo gyvenime. Įvardykite visa, kas, jūsų manymu, nebetarnauja jūsų gerovei.
Atminkite, išsilaisvinimas nėra atsiribojimas nuo to, ko nemėgstate ar ką smerkiate. Tai, kas anksčiau jums buvo naudinga, galbūt dabar jau yra atgyvenę ir neatitinka jūsų poreikių. Taigi su meile palaiminkite nebereikalingus daiktus ir žmones ir išsilaisvinkite nuo jų.
Šio sąrašo pabaigoje užrašykite išsilaisvinimo teiginį ar palaiminimo žodžius:
„Laisva valia atsisakau visko, kas čia išvardinta. Su meile laiminu šiuos žmones bei aplinkybes ir atsiriboju nuo jų. Atsisakau jūsų, išsilaisvinu iš jūsų ir linkiu jums vien tik gero“.

Kas pageidaujate, galite savo sąrašais pasidalinti su manimi el. paštu rutajan369@gmail.com

Daug palaiminimų, Rūta Reiki (2016)

Tęsiame pradėtus sąrašus: NORŲ SĄRAŠAS

Surašykite savo norų sąrašą. Reiki praktikai prieš sudarydami sąrašą atsidarykite Reiki kanalą. Skirkite sau laiko, pamedituokite ir tuomet sudarykite norų sąrašą. Sudarius sąrašą Reiki Mercar II ir III pakopos praktikai ir Karuna Reiki I ir II pakopos praktikai virš sąrašo išpaišote Reiki Mercar ir Karuna Reiki simbolius, o Reiki Mercar I pakopos praktikai sąrašą palaikote rankose.
Į norų sąrašą įrašykite tai, ką norėtumėte matyti savo gyvenime. Nebijokite įvardinti visko, ko trokštate, kiekvieno savo noro. Nerašykite tų dalykų, kuriuos kitiems žmonėms norėtųsi matyti jūsų gyvenime, kurių jie jums linki. Atsikratykite kitų nuomonės apie tai, ką jums derėtų turėti arba kuo jūs turėtumėte tapti. Sąrašas skirtas tik surašyti tai, ko patys iš tikrųjų norite. Jūs vieni jį skaitysite. Todėl šio sąrašo tikslas – padėti jums susitelkti ir tobulėti.
Įsivaizduokite, kad esate skulptorius, minkantis gabalą molio, kuris taps jūsų gyvenimu. Tai slaptas jūsų užsiėmimas. Paskui paklauskite savęs: „Kokia yra tikroji priežastis, neleidžianti jums užrašyti visa, ką trokštate matyti savo gyvenime? Ar taip yra dėl to, kad jūs bijote, jog nesate nusipelnę gauti to, ko iš tikrųjų nuoširdžiai norite?
Sąrašo pabaigoje užrašykite sekantį teiginį: „Su Reiki energija ir meile laiminu savo troškimus“.

Daug Reiki palaiminimų, Rūta Reiki (2016)

Dėkingumo galia

Perskaitykite prieš tai sudarytus sąrašus: sąrašus tų dalykų, kurių atsisakote ir norų sąrašas. Užbaikime šį kruopščiai atliktą darbą, DĖKINGUMO SĄRAŠU.
Dėkingumo sąraše rašykite viską už ką esate gyvenime dėkingi, už šeimą, sutiktus draugus, gyvenimiškus patyrimus ir t.t. Parašę nustebsite, kiek daug Jūs turite.
Šis sąrašas sukurs pilnatvės ir laimės akimirkas Jūsų gyvenime. Dėkingumo veiksmas atvers Jūsų širdį ir pritrauks daugiau gėrio ir nuostabių akimirkų į Jūsų gyvenimą.

Daug Reiki palaiminimų, Rūta Reiki (2016)

 

Palikite savo komentarą

Komentarai

  • Nėra komentarų