PASAULINĖ LABIRINTŲ DIENA GONGŲ GARSUOSE IR SVEIKATOS VIBRACIJOSE Kas tai yra Pasaulinė Labirintų diena?

Kas tai yra Pasaulinė Labirintų diena? 
Pasaulinė Labirintų diena, Tarptautinės Labirintų organizacijos metinis projektas, diena skirta suburti žmones iš viso pasaulio kartu vaikščioti labirintais dėl visų gyvų būtybių, dėl Žemės Motinos gerovės ir dėl Taikos Žemėje
Jų iniciatyva, eisime kaip vienas 2024 m. gegužės 12 d. 13:00 val. savo laiko juostoje. Tikslas: Skatinti taiką mūsų pačių gyvenime bei Pasaulyje bei būti dalimi taikios ir gydančios energijos bangos nuvilnijančios aplink pasaulį Pasaulinė Labirintų diena skirta visiems, nežiūrint kokios religijos, vertybių ar pažiūrų yra žmogus. Pasaulinė labirintų diena yra tiltas jungiantis kiekvieną dalyvaujantį čia ir visame pasaulyje, padedantis kurti tarpusavio toleranciją.
Pasaulinės labirintų šventės minėjimas VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto“ sakralioje erdvėje preliminari programa:
12:00-12:20 val. Atvykimas.
12:20 -12:30 val. Sveikinimas ir Pasaulinės labirintų dienos pristatymas.
12:30- 13:00 val. Pasirengimas ėjimui. Vedama meditacija su Ruta Reiki Mercar Gongų ir sakralinių instrumentų garsuose.
13: 00-14:00 val. Grupės ėjimas Energetiniu čakriniu labirintu ir Trijų vijų koncentruoto klasikinio kvadratinio labirintu dėl Taikos Žemėje Gongų ir sakralinių instrumentų garsuose
14:00-15:00 val. Laikas neoficialiems pokalbiams: vanduo, saldainiai, kava ir arbata.
Renginys yra nemokamas. Vietų skaičius ribotas. Šiuo metu yra laisvos 3 vietos. Būtina iš ankstinė registracija. 
Jei norite dalyvauti 2024 05 12 VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto“ organizuojamame renginyje, prašome iš anksto registruotis Rūta Janulevičienė el. paštu: rutareiki@mail.com arba rutajan369@gmail.com.
Renginys vyskta lauke, todėl prašytume atsivežti savo patiesimus ant žemės, šiltai apsirengti, pieštukus, užkandžius ir vaisvandenius. Renginyje alkoholinių gėrimų nevartojama.
Renginį ves  Rūta Janulevičienė,
Tarptautinės labirintų organizacijos Europos regioninė ambasadorė Lietuvai,
Tarptautinės labirintų organizacijos Direktorių Valdybos Projektų Komiteto Vadovė,
VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas“ direktorė,
Psichodramos asistentė
Psichodramos vadovo praktikė.
Inga Jarienė, Gongų ir sakralinių instrumentų meistrė
Renginys vyks adresu:
Maumedžių al. 2, Girionys, Kauno rajonas. Internetu: www.rutareiki.com
 
WORLD LABYRINTH DAY IN GONG SOUNDS AND HEALTH VIBRATIONS
What is World Labyrinth Day?
World Labyrinth Day, an annual project of the International Labyrinth Organization, is a day dedicated to bringing people from all over the world together to walk through labyrinths for the sake of all living beings, for the well-being of Mother Earth and for Peace on Earth
On their initiative, we will go as one in 2024. On 12 of May 12 1:00 p.m. in your timeline. The goal of the event: To promote peace in our own lives and in the world and to be part of a wave of peaceful and healing energy sweeping around the world
World Labyrinth Day is dedicated to everyone, regardless of religion, values ​​or views. World Labyrinth Day is a bridge between everyone involved here and around the world, helping to build mutual tolerance.
Celebrating the World Labyrinth Day in the sacred space of the "Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute" preliminary program:
12:00-12:20 p.m. Arrival. 
12:20 - 12:30 p.m. Greetings and presentation of World Labyrinth Day. 
12:30- 13:00 p.m. Preparation for walking. Guided meditation with Ruta Reiki Mercar in the sounds of Gongs and sacred instruments. 
1:00 p.m.-2:00 p.m. Group walk through the Energetic Chakra Labyrinth and Three-Circle Concentrated Classical Square Labyrinth for Peace on Earth in the sounds of Gongs and sacred instruments
14:00-15:00 hrs. Time for informal chats: water, sweets, coffee and tea.
The event is free. The number of places is limited. There are currently 3 places available. Early registration is required.
If you want to participate in the event organized by the "Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute" on 12 May, 2024, please register in advance at Rūta Janulevičienė's e-mail address. by mail: rutareiki@mail.com or rutajan369@gmail.com.
The event is held outdoors, so we would like to ask you to bring your creations on the ground, warm clothes, pencils, snacks and water. No alcoholic beverages are consumed at the event.
The event will be hosted by
Rūta Janulevičienė, European Regional Ambassador for Lithuania of the International Labyrinth Organization, Head of the Projects Committee of the Board of Directors of the International Labyrinth Organization,
Director of "Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute", Psychodrama assistant
Practitioner of Psychodrama Director.
Inga Jarienė, Master of Gongs and Sacred Instruments.
The event will be held at:
Maumedžių al. 2, Girionys, Kaunas district.