Pasaulinės Išsėtinės sklerozės dienos minėjimas 2022

Mielieji draugai,
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems 2022 06 10 Pasaulinės Išsėtinės sklerozės dienos minėjime, kuris vyko Santaros klinikose.
Pasaulinis Išsėtinės sklerozės judėjimas dar kartą parodė Išsėtinės sklerozės galią kartu, rengiant kampanijas ir didindant informuotumą apie Išsėtinę sklerozę visame pasaulyje ir Lietuvoje. Tarptautinis renginys buvo skirtas Išsėtine Skleroze, sergantiems pacientams, jų artimiesiems ir visuomenei. Išsėtinės sklerozės širdis yra pasaulinis Išsėtinės sklerozės ryšių, kuriuos kuriame vieni su kitais simbolis.
Tarptautinis renginys pritraukė didžiulį susidomėjimą ir stipriai sujungė dalyvaujančius sergančius IS ir jų artimuosius, visuomenės narius ne tik iš Lietuvos, bet ir sergančius IS Latvijos organizacijos atstovus.

Nuoširdžiai dėkojame LISS vadovei, Aldonai Droseikienei už labai profesionalų renginį, gerb. Pranešėjams už labai profesionalius, įdomius ir praturtintus praktinėmis žiniomis pranešimus, kurie kiekvienam dalyviui padovanojo gaivų gurkšnį teorinių ir praktinių žinių bei supažindino su reabilitacijos naujovėmis ir vykdomais LISS tarptautiniais projektais.
Labai dėkojame už profesionalų ir labai šiltą gydytojų, slaugytojų bendrystę ir bendravimą su pacientais.
Patys gražiausi dalykai gyvenime nėra dalykai. Tai yra žmonės, vietos ir prisiminimai. Tai jausmai, momentai, šypsenos ir juokas. Dar kartą labai dėkojame už labai nuostabų renginį, šiltas akimirkas, šypsenas ir juoką.
Kartu mes kuriame bendruomenę, palaikome rūpinimąsi savimi ir pasisakome už geresnes paslaugas Išsėtinės sklerozės ryšių kampanijoje
Dear friends,
We truly thank all those who attended the celebration of World Multiple Sclerosis Day at the Clinics of Santara on June 10, 2022 MS Connections
The global  Multiple Sclerosis movement has once again demonstrated the  power of multiple sclerosis together by campaigning and raising awareness about  Multiple Sclerosis worldwide and in Lithuania. The international event was aimed at Multiple Sclerosis patients, their relatives and the public. Multiple sclerosis heart is a global #MS Connections, which we create a symbol of each other.
The international event attracted great interest and strongly united the participating patients with IS and their relatives, members of the public not only from Lithuania, but also representatives of the Latvian organization of patients with IS.
We sincerely thank the head of LISS, Aldona Droseikienė, for a very professional event. Speakers for highly professional, interesting and enriched presentations, which gave each participant a refreshing sip of theoretical and practical knowledge and introduced them to the innovations of rehabilitation and ongoing LISS international projects.
Thank you very much for the professional and very warm community of doctors, nurses and communication with patients.
The most beautiful things in life are not things. These are people, places and memories. These are feelings, moments, smiles and laughter. Thanks again for a very wonderful event, warm moments, smiles and laughter.
Together we build a community, support ourselves and advocate for better services in the MS Connections Campaign.