Praktiniai mokymai „Savęs pažinimas per labirinto terapiją“

Mielieji draugai
2022 04 14 vedžiau praktinius mokymus tema „Savęs pažinimas per labirinto terapiją“ socialiniams darbuotojams, psichologams ir neįgaliesiems Dienos veiklos centre, Kretingoje. Mokymuose dalyvavo socialiniai darbuotojai, psichologai ir neįgalieji iš Kretingos Dienos veiklos centro ir projekto partnerių įstaigų Kretingos psichikos sveikatos centro, Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro.

Mokymai vyko pagal bendrai pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp  Dienos veiklos centro, Kretingoje ir VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų  ir  tyrimų instituto“, Kauno rajone. Mokymai organizuojami ir finansuojami Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „StepForward: activating personal resources and  developing employability skills/I can  work“ Nr. LLI-468.
Labai dėkoju visiems dalyviams, kurie buvo labai aktyvūs praktinėse užduotyse ir bendroje mokymų reflekcijoje.
Nuoširdžiai dėkoju Birutei Viskontienei už labai šiltą ir profesionalų bendradarbiavimą
Dalinuosi su jumis mokymų akimirkomis
Rūta Janulevičienė, VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto“ steigėja ir direktorė
Dear friends
On 14th of April 2022, I conducted practical training workshop on “Self-knowledge through labyrinth therapy” for social workers, psychologists and the disabled people at the Day Activity Center in Kretinga. The training was attended by social workers, psychologists and the disabled people from the Kretinga Day Activity Center and the project partners institutions of the Kretinga Mental Health Center and the Raseiniai Disability Employment and Services Center.
The training took place according to a jointly signed cooperation agreement between the Day Activity Center in Kretinga and NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute” in Kaunas district. The training is organized and financed by the European Territorial Cooperation Objective program Interreg V-A Latvian-Lithuanian cross-border cooperation program project “StepForward: activating personal resources and developing employability skills / I can work” No. LLI-468.
Many thanks to all the participants who were very active in the practical tasks and in the general reflection on the training.
My sincere thanks to Mrs. Birutė Viskontienė for her very warm and professional cooperation
I would like to share training moments with you
Rūta Janulevičienė, Founder and Director of NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”