Praktinis seminaras “Emocijų valdymas: pykčio kontroliavimas” nuteistiesiems, esantiems Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus veikiančio Prienuose

2019 m. gruodžio 3 d. nuo 9:00 iki 11:00 val. vedžiau savanoriškais pagrindais praktinį seminarą “Emocijų valdymas: pykčio kontroliavimas” nuteistiesiems, esantiems Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus veikiančio Prienuose.

Praktinio seminaro metu nuteistieji susipažino su pykčiu, jo reakcijomis, pykčio formomis, kaip pyktis veikia mūsų organizmus. Atliko praktines užduotis, mokėsi įvardinti kas vyksta su jų kūnais ir kūno reakcijomis, kai jie supyksta. Atpažino emocijas pagal veido išraiškas. Piešė simbolinius pykčio vaizdinius ir simbolius bei žmones, kurie padeda valdyti pyktį.
Nuteistieji puikiai įvertino pravestą praktinį seminarą “Emocijų valdymas: pykčio kontroliavimas” ir išreiškė norą dalyvauti kituose panašiuose seminaruose. Pasak dalyvių, “prasmingai ir įdomiai, naudingai praleidau laiką.” “Man buvo labai naudinga.” “Iš šio seminaro išeinu su supratimu, kad esu tinkamas.” “Galvojau, kad bus nuobodžiau, bet viskas buvo atvirkščiai. Įtraukė į užduočių atlikimą. Patiko diskutuoti grupėje ir dalintis savo patirtimi”.
Praktinis seminaras “Emocijų valdymas: pykčio kontroliavimas” vyko pasirašytos tarp Lietuvos probacijos tarnybos ir VšĮ “ Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” bendradarbiavimo pagrindu.
Nuoširdžiai dėkoju už labai sklandų ir puikų bendradarbiavimą Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus veikiančio Prienuose pareigūnėms, Rūtai Smailienei, Eglei Parajackienei, Ramintai Mickei, kurios padėjo suorganizuoti šį praktinį seminarą.

Rūta Janulevičienė
VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” direktorė ir steigėjaOn 3 rd of December, 2019 from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. I conducted a voluntary basis practical seminar "Emotion Management: Anger Control" for convicts in Prienai, Kaunas Regional Branch of the Lithuanian Probation Service.
During the workshop, the inmates got to know about anger, its reactions, forms of anger, how anger affects our bodies. Performed practical tasks, learned to name what is happening to their bodies and body reactions when they get angry. Recognized emotions by facial expressions. They draw symbolic representations of anger and symbols and people helping to manage their anger.
The inmates appreciated the workshop on "Emotion Management: Anger Management" and expressed their willingness to attend other similar seminars. According to the participants, “I spent time in a meaningful and interesting way.” “It was very helpful.” “I come out of this seminar with the understanding that I am fit.” “I thought I would be bored, but the opposite was true. I have been engaged in practical tasks. I enjoyed having group discussions and sharing my experiences with others. ”
Workshop "Emotion Management: Anger Control" was organized on the basis of a cooperation agreement signed between the Lithuanian Probation Service and the NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”.
I would like to express my thankfulness for the very smooth and excellent cooperation of the officers of the Lithuanian Probation Service Kaunas Region Branch operating in Prienai, specifically Ruta Smailiene, Egle Parajackiene, Raminta Micke, who helped organize this workshop.

Rūta Janulevičienė
Director and founder of the NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”