Praktinis seminaras “Emocijų valdymas: pykčio kontroliavimas” nuteistiesiems, esantiems Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus veikiančio Kėdainiuose

2019 m. gruodžio 12 d. nuo 10:00 iki 12:00 val. vedžiau savanoriškais pagrindais praktinį seminarą “Emocijų valdymas: pykčio kontroliavimas” nuteistiesiems, esantiems Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus veikiančio Kėdainiuose.

Praktinio seminaro metu nuteistieji susipažino su pykčiu, jo reakcijomis, pykčio formomis, kaip pyktis veikia mūsų organizmus. Atliko praktines užduotis, mokėsi įvardinti kas vyksta su jų kūnais ir kūno reakcijomis, kai jie supyksta. Atpažino emocijas pagal veido išraiškas. Piešė simbolinius pykčio vaizdinius ir simbolius bei žmones, kurie padeda valdyti pyktį.
Nuteistieji puikiai įvertino pravestą praktinį seminarą “Emocijų valdymas: pykčio kontroliavimas” ir išreiškė norą dalyvauti kituose panašiuose seminaruose. Pasak dalyvių “Patiko vedamo seminaro struktūra, būdas.” “Jūs įdomiai vedate seminarą, sužinojau kaip valdyti pyktį”. “Aš atsipalaidavau. Supratau, kad laikant pyktį viduje, jis “sprogsta” prievarta šalia esantiems”. “Patiko diskutuoti grupėje, sužinoti pykčio kontroliavimo žingsnių”.
Praktinis seminaras “Emocijų valdymas: pykčio kontroliavimas” vyko pasirašytos tarp Lietuvos probacijos tarnybos ir VšĮ “ Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” bendradarbiavimo pagrindu.

Nuoširdžiai dėkoju už labai sklandų ir puikų bendradarbiavimą Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus veikiančio Kėdainiuose pareigūnei, Stasei Kupstienei, kuri padėjo suorganizuoti šį praktinį seminarą.

Rūta Janulevičienė
VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” direktorė ir steigėja


On 12 th of December, 2019 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. I conducted a voluntary basis practical seminar "Emotion Management: Anger Control" for convicts in Kėdainiai, Panevėžys Regional Branch of the Lithuanian Probation Service.
During the workshop, the inmates get to know anger, its reactions, forms of anger, and how anger affects our body. Performed practical tasks, learned to name what is happening to their bodies and their body reactions when they get angry. Recognized emotions by formation. Draw a symbol of anger and symbols and people to help manage anger.
The convicts highly appreciated the workshop on "Emotion Management: Anger Management" and requested that I attend other similar seminars. Avvording to participants "I liked the structure and the way the seminar was run." "You hold very great this seminar, I learned how to manage anger." “I relaxed. I realized that when anger is held inside, it "explodes" by violence to loved ones. " "Enjoyed group discussion, anger control steps."
Workshop "Emotion Management: Anger Control" was organized on the basis of a cooperation agreement signed between the Lithuanian Probation Service and the NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”.
I would like to express my thankfulness for the very smooth and excellent cooperation of the officer of the Lithuanian Probation Service Panevėžys Region Branch operating in Kėdainiai, specifically Stasė Kupstienė, who helped organize this workshop.

Rūta Janulevičienė
Director and founder of the NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”

nb