Praktinis seminaras “Labirintai - patirtis pakeičianti Jūsų gyvenimą” Kauno Senjorams Kauno apskrities Viešojoje bibliotekoje

Labirintų mylėtojai,
2019 m. gruodžio 5 d. nuo 10:00 iki 12:00 val. savanoriškais pagrindais vedžiau praktinį seminarą “Labirintai - patirtis pakeičianti Jūsų gyvenimą” Kauno Senjorams Kauno apskrities Viešojoje bibliotekoje.
Jo metu dalyviai susipažino su labirintų istoriją, klasifikacija, Tarptautine labirintų organizacija ir jos misija, labirintų nauda suaugusiems ir vaikams. Seminaro metu dalyviai atliko praktines užduotis, dalinosi savo žiniomis apie labirintus, patys kūrė labirintus ir ėjo laikinu trijų takų labirintu iš knygų.


Aš nuoširdžiai dėkoju Alai Volkovai, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkei už kvietimą paskaityti šį seminarą Kauno Senjorams ir savo komandai Rokui Janulevičiui, VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” konsultantui už pagalbą seminaro metu ir Rūtai Urbanskienei, Reiki Mercar II pakopos praktikei už savo patirties pasidalinimą apie labirintus su seminaro dalyviais.

PRAKTIKA skaitančiąjam:
Nuotraukų pabaigoje rasite trijų takų labirintą, kurį rekomenduočiau nusipiešti ir juo keliauti ant popieriaus. Kokia tai nauda?
Keliaujant labirintu ant popieriaus subalansuojamas dešinysis ir kairysis smegenų pusrutuliai.
Jo metu išsivysto Teta smegenų bangos, kairiojo smegenų pusrutulio veikla sumažėja, o tai leidžia intuityvesniems, emocingiems ir kūrybingiems dešiniojo smegenų pusrutulio posistemiams daryti įtaką.
Kai kurie psichologai mano, kad kai kairioji ir dešinioji pusrutulių smegenų veikla yra pusiausvyroje, sąmoningas ir pasąmoningas protas suvienijimas.
Tai paaiškina, kodėl labirinto ėjimas ant popieriaus padeda mums staiga ir spontaniškai pamatyti naujus problemų sprendimus.
Keliaukite labirintu, svajokite ir raskite atsakymus į įvairius gyvenimo klausimus.
Su Šviesos, Meilės ir Reiki Palaiminimais,
Rūta Janulevičienė
Tarptautinės labirintų organizacijos regioninė Europos ambasadorė Lietuvai ir Europos regioninė atstovė ryšiams
VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto” steigėja ir direktorė
Reiki Mercar Meistrė Mokytoja
Karuna Reiki Meistrė Mokytoja

Labyrinth Lovers,
On 5th of December, 2019 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. on volunteer basis I hold practical seminar “Labyrinths - Experience Changing Your Life" for Kaunas seniors at the Kaunas County Public Library.
During the seminar, participants learned about labyrinth knowledge, classification, the International Labyrinth Organization and its mission, and the benefits of labyrinths for adults and children. During the workshop, participants performed practical tasks, participated in discussion and shared their knowledge about the labyrinths. In the end of seminar they created own labyrinths on paper and performed a walk on the temporary three circle labyrinths made of books.
I would like to express my sincere thanks to Ala Volkova, the librarian of the Reading Department of Kaunas County Public Library, for inviting me to hold this seminar for Kaunas seniors and to my team Rokas Janulevičius, IT consultant of the NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”, who assisted me during the seminar, and Rūta Urbanskienei, Reiki Mercar Level II Practitioner for sharing your personal experience about the labyrinths with seminar participants.

PRACTICE FOR THE READER:
It would be a good idea to draw the last three circle labyrinth on paper. What are the benefits of this practice?
Traveling through the labyrinth on paper balanced the right and left hemispheres of the brain.
It develops theta brain waves, decreases left hemisphere activity, allowing for intuition, emotionality and creativity, and the right brain hemisphere subsystem.
Some psychologists believe that some of the left and right hemispheric brain activity is a balance, the conscious and subconscious mind is united.
This explains why the labyrinth on paper helps us suddenly and spontaneously see new solutions.
Travel the labyrinth, dream and find answers to various life questions.
With the Blessings of Light, Love and Reiki,
Rūta Janulevičienė
Regional Ambassador of the International Labyrinth Organization to Lithuania and European Regional Representative for Relations
Founder and director of NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”