Pranešėjų pagerbimas konferencijos uždarimo metu

Honoring the presenters at the Harvest of the Conference and Closure (22.09.2019 from 13:30 till 14:30).
Pranešėjų pagerbimas, vykstant konferencijos ir uždarymo derliui (2019 09 22 nuo 13:30 iki 14:30).