Psichodramos vadovo diplomo antrojo lygio egzaminas išlaikytas

Aš labai didžiuojuosi savimi, nes išlaikiau tarptautinį Psichodramos vadovo diplomo antrojo lygio egzaminą
Psichodramoje esu nuo 2013 m. vykdant tarptautinį projektą, po kurio prasidėjo 9 metus trukusi mokymosi kelionė per Psichodramos I-ojo ir II-ojo lygio tarptautinius mokymus.
Aš esu labai dėkinga savo nuostabiems tarptautinėms ir nacionalinėms psichodramos mokytojams: Jinnie Jefferies, Londono psichodramos centro įkūrėjai, vienai direktorei psichodramos psichoterapeutei, vyresniajai trenerei, HMP Grendon psichodramos vadovei, Annai Chesner, Londono psichodramos centro direktorei. Grupinė ir individuali psichoterapija, psichodramos psichoterapeutė vyresnysis treneris, grupės analitinis psichoterapeutas ir kūrybinis vadovas, HPC registruotas dramos terapeutas Playback teatro praktikas, Susie Taylor, Britanijos psichodramos asociacijos (BPA) įkūrėja, Senychoorxinford P grupės įkūrėja Senychoorxinford. , Violeta Pecican Gherănescu, psichoterapeutė, vyresnioji trenerė, klinikinė psichologė, Rumunijos klasikinės psichodramos asociacijos vyresnioji narė, Mihaela-Dana Bucuţa, psichoterapeutė, vyresnioji trenerė, psichologijos profesorė, Rumunijos Luuciano Blagajos universiteto Psichologijos profesorė Jolanta Baltina, TEP, MgPsych, ir Moreno instituto Latvijoje direktorė dr. Galabina Tarashoeva, psichiatrė, psichodramos psichoterapeutė, Bulgarija, Dr. med. Fabianas Blobelis, privati ​​psichiatrijos ir psichoterapijos praktika vaikystėje ir paauglystėje, Berndas Fichtenhoferis, Europos psichodramos asociacijos mokymo ir mokymo vadovas e.V., Daiva Rudokaitė, psichodramos terapeutė, P. Dr. Albina Kepalaitė, CP psichodramos terapeutė, mokytoja, supervizorė. Šie puikūs psichodramos mokytojai suformavo mane, mano, kaip psichodramos terapeuto, asmenybę, nes remdamasi jų mokymu dirbu ir taikau įgytas žinias praktikoje ir esu jiems už tai labai dėkinga.
Pasidžiaukime kartu su manimi.
Jūsų Rūta.
 
I am very proud of myself because I have passed the international exam for the second level of the Diploma of Psychodrama Manager. I have been in psychodrama since 2013. in the course of an international project, after which a 9-year learning journey began through Psychodrama level I and II international training.
I am very grateful to my wonderful International and National Psychodrama Teachers: Jinnie Jefferies, Founder of London Centre for Psychodrama, Co-director Psychodrama Psychotherapist, Senior Trainer, HMP Grendon Head of Psychodrama, Anna Chesner, Co-Director of the London Centre for Psychodrama Group and Individual Psychotherapy, Psychodrama Psychotherapist Senior Trainer, Group Analytic Psychotherapist and creative Supervisor, HPC registered Dramatherapist Playback Theatre Practitioner, Susie Taylor, Co-founder of the British Psychodrama Association (BPA), co-founder of the Oxford Psychodrama Group, Senior Trainer, Violeta Pecican Gherănescu, Psychotherapist, Senior Trainer, Clinical Psychologist, Senior Member of the Romanian Classical Psychodrama Association, Mihaela-Dana Bucuţa, Psychotherapist, Senior Trainer, Psychology Professor at “Lucian Blaga” University Sibiu, Member of the Romanian Classical Psychodrama Association, Jolanta Baltina, TEP, MgPsych, and director of the Moreno Institute in Latvia, Dr. Galabina Tarashoeva, Psychiatrist, psychodrama psychotherapist, Bulgaria, Dr. med. Fabian Blobel, Private Practice for Psychiatry and Psychotherapy in Childhood and Adolescence, Bernd Fichtenhofer, Head of Training and Teaching Supervisor at Psychodrama Association of Europe e.V., Daiva Rudokaite, Psychodrama therapist, Psychodrama Teacher, Assoc. Dr. Albina Kepalaitė, CP Psychodrama Therapist, Teacher, Supervisor. These great teachers of psychodrama shaped me, my personality as a psychodrama therapist, because based on their teaching I work and apply the acquired knowledge in practice, and I am very grateful to them for that.
Let's celebrate with me,
Yours Ruta