Teikiu konsultacijas

Teikiu konsultacijas ir pagalbą susidūrus su asmeniniais, darbo ar šeimos sunkumais, išgyvenant krizę. Taip pat siekiant pažinti save ir tobulėti kaip asmenybei.
Jums padės:

• Padidinti pasitikėjimą savimi.
• Pagerinti santykius šeimoje.
• Išspręsti santykių tarp tėvų ir vaikų problemas.
• Įveikti emocinius sunkumus, pyktį, baimę, nerimą, nusivylimą savimi ar kitais.
• Įsitvirtinti darbe.
• Pasiekti savo tikslus.
• Įveikti krizinių išgyvenimų padarinius.
Konsultacijos vyksta Zoom erdvėje, jei konsultacijos neįmanoma suteikti nuotoliu būdu, galimas atvykimas.
Pirmas pažintinis pokalbis, trunkantis 15 min. - nemokamas.
Pirmosios konsultacijos metu aptarsime jūsų lūkesčius, pagalbos galimybes.
Konsultacijos įprastai vyksta 1 kartą per savaitę, tačiau krizės atveju, rekomenduojama susitikti dažniau.
Konsultacijoms būtina registruotis iš anksto el. p. rutajan369@gmail.com arba telefonu +37061611447.
Savo darbe užtikrinu klientų anonimiškumą ir konfidencialumą.
Vienos konsultacijos trukmė ir kaina:
Konsultacijos trukmė – 1 val. Kaina – 60 EUR
Konsultacijos trukmė - 1,5 val. Kaina - 80 EUR
Konsultacijos trukmė - 2 val. Kaina - 120 EUR
I provide counseling and help in the face of personal, work or family difficulties, surviving a crisis. Also to get to know yourself and develop as a personality.
It will help you to
• Increase self-confidence.
• Improve family relationships.
• Solve problems in the relationship between parents and children.
• Overcome emotional difficulties, anger, fear, anxiety, frustration with yourself or others.
• Establish yourself at work.
• Achieve your goals.
• Overcome the consequences of crisis experiences.
Counseling takes place by the use Zoom conference programme, if counseling cannot be provided at a distance, arrival is possible.
The first introductory conversation lasting 15 minutes. - Free of charge.
During the first consultation, we will discuss your expectations and help options.
Counseling usually takes place once a week, but in the event of a psychological crisis, it is recommended to meet more often.
For Consultations you must register in advance by e-mail: rutajan369@gmail.com or by phone: +37061611447.
In my work, I ensure the anonymity and confidentiality of clients.
Duration of one consultation:
Duration of one consultation – 1 hour. Price – 60 EUR
Duration of one consultation - 1,5 hours. Price - 80 EUR
Duration of one consultation - 2 hours. Price - 120 EUR