Rūta Janulevičienė gavo padėką savanorystę Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kalėjimų departamento direktoriaus Virginijaus Kulikausko

Šiandien yra ypatinga ir džiaugsminga diena. Šie metai yra paskelbti savanorystės metai. Šios dienos praktinėje konferencijoje “Savanoriai įkalinimo įstaigose - žmonės ir istorijos” renginyje Kalėjimų departamento direktorius dėkojo bausmių vykdymo sistemoje, dirbantiems savanoriams.
Šiandien man buvo įteikta padėka už savanorystę Laisvės atėmimo vietų ligoninėje Pravieniškėse.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Padėka Rūtai Janulevičienei
Nuoširdžiai dėkojame už ištiestas rankas, šiltus žodžius, supratimą ir nenuilstamą norą padėti bausmę atliekantiems žmonėms.
Jūsų savanoriška veikla yra puikus pilietiškumo pavyzdys, prisidedantis prie visaverčio resocializacijos proceso užtikrinimo.
Ačiū, kad esate.
Kalėjimų departamento direktorius
Daug Šviesos, Meilės ir Reiki Palaiminimų jūsų keliui,
Jūsų Ruta Reiki Mercar
 
Dear friends
Today is a special and joyful day. This year is the declared year of volunteering. At today's practical conference "Volunteers in prisons - people and stories", the director of the Prisons Department thanked the volunteers working in the prison system.
Today I was given a thank you note for volunteering at the Hospital of Places of Deprivation of Liberty in Pravieniškės.
Department of Prisons under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Thanks to Rūta Janulevičiene
We sincerely thank you for your outstretched hands, kind words, understanding and tireless desire to help people serving their sentence.
Your voluntary activity is an excellent example of citizenship, which contributes to ensuring a full-fledged resocialization process.
Thank you for being there.
Director of the Department of Prisons
Many Light, Love and Reiki Blessings on your Path
Yours Ruta Reiki Mercar