Rūta Janulevičienė buvo išrinkta į Tarptautinės labirintų organizacijos direktorių valdybą

Rūta Janulevičienė yra nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažinta Reiki Mercar Meistrė Mokytoja, taip pat Karuna Reiki Meistrė Mokytoja. Ji mėgaujasi energija, remdamasi aiškiaregystės, aiškiagirdystės ir kanalo (ang. Channeling) dovanomis. Tai padeda intuityviai nustatyti pagrindinę ligos, santykių, įpročių priežastį, palaikančią asmenį pasikartojančiose gyvenimo ar sveikatos situacijose. Ji yra profesionali projektų vadovė, turinti daugiau nei 15 metų patirtį, kuriant ir įgyvendinant projektus socialinės atskirties grupėms.

Ji turi šešerių metų patirtį vedant seminarus su psichodramos apšilimo elementais, meditacijomis ir praktiniais pratimais, kad pagerintų jūsų fizinę, emocinę, psichologinę ir dvasinę būseną. Labirinto terapiją ji naudoja kaip priemonę sumažinti stresą ir pagerinti gyvenimo kokybę. Ji yra labirinto Mokytoja vaikams, suaugusiems, neįgaliems žmonėms (ypač sergantiems išsėtine skleroze), kaliniams ir buvusiems kaliniams. Ji turi patirties vedant individualias ir grupėms skirtas programas uždarose aukšto rėžimo vietose, ypatingai kalėjimuose, tardymo izoliatoriuose, probacijos tarnybose, atvirose, visuomenei skirtose vietose bei nuotoliniu būdu, naudojant Zoom konferencijos programą Lietuvos ir  tarptautiniu mastu. Rūta padėjo kurti Kupiškio rajono savivaldybės viešą septynių ratų labirintą Kupiškio miesto parke. 2018 m. Liepos 7 d. Ji buvo pakviesta tarti trumpą kalbą, kurioje supažindino žiūrovus su Tarptautine Labirintų organizacija bei atliko labirinto atidarymo ceremoniją Kupiškio miesto šventėje. Ji taip pat inicijavo kito labirinto sukūrimą Birštono viešajame parke ir Lietuvos įkalinimo įstaigose. 2019 m. Ji savanoriškai ėmėsi Tarptautinės Labirintų organizacijos tarptautinio atstovo ryšiams su Europa koordinatorės vaidmens, nes Reiki Mercar Meistrė Mojytoja rūpinasi ne tik savimi, savo šeima, draugais ir klientais, bet ir planetos bei visų gyvenančiųjų būtybių sveikata ir gerove.

Rūta Janulevičienė is a nationally and internationally recognized Reiki Master Teacher as well as also a registered Karuna Reiki Master Teacher of the ICRT. She enjoys working with energy drawing on her gifts of clairvoyance, clairaudience and channeling. It helps intuitively to identify the root cause of patterns keeping individuals attached in recurring life or health situations.
She is a professional project manager with more than 15 years of experience in designing and implementing projects for socially excluded groups. She has six years of experience conducting workshops with psychodrama warm-up elements, meditations, and hands-on exercises to know your physical, emotional, psychological, and spiritual state and improve it. She uses labyrinth therapy as a tool to reduce stress and improve quality of life. She is a Labyrinth facilitator for kids, adults, disabled people (especially those with Multiple Sclerosis), prisoners and ex-prisoners. She has experience leading programs face-to-face in public and closed high security places, online, locally, and internationally.Rūta was instrumental in the creation of the public seven circle labyrinth by the Kupiskis district municipality in the Kupiskis town park. On 7th of July, 2018 she was invited to give a brief speech where she introduced the audience to TLS and performed the opening ceremony at the Kupiskis town festival. She also initiated the creation of another labyrinth in Birstonas public park, and at local prisons.In 2019 she volunteered to take on the role of International Regional Rep Coordinator for TLS because the Reiki Mercar Master Teacher is not only concerned with herself, her family, friends and clients, but also the health and well-being of the planet and all living beings.

https://labyrinthsociety.org/who-we-are/40043-rta-januleviien-

https://labyrinthsociety.org/who-we-are

https://labyrinthsociety.org/who-we-are/categories/225-board-of-directors