SĖKMINGAI BAIGĖSI PROJEKTAS "ATEITIS TAVO RANKOSE

2019 m. Rugpjūčio 28 d. SĖKMINGAI BAIGĖSI PROJEKTAS "ATEITIS TAVO RANKOSE"

2019 m. rugpjūčio 28 d. sėkmingai baigėsi vasaros stovykla, kurią organizavo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus organizuojamo projekto “Ateitis tavo rankose”, kuris buvo skirtas Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyriaus probojamiesiems nepilnamečiams. Jo metu dalyviai dalyvavo praktiniuose seminaruose “Jaunų žmonių resocializacijos kompetencijų ugdymas”.
Dalinuosi dalyvių anoniminiais atsiliepimais:

 • Sužinojau naujo. Praleidau laiką gerai. Susiradau pažįstamų.
 • Išmokau pažinti save.
 • Paskaitėlės man padėjo suprasti įvairius dalykus, apie baimes ir pykčio tramdymą. Mano nuomone paskaitėlės jaunimui naudingos.
 • Sužinojau ir išmokau valdyti baimę.
 • Išmokau pažinti save. Išmokau vertinti savo vertybes. Praleidau laiką gerai.
 • Išmokau pažinti save ir kitus. Labiau pažinau save, savo blogąsias ir gerąsias savybes. Supratau, kad visada yra geresnis pasirinkimas ir prieš kažko imantis reikia gerai pagalvoti.


Akimirkos iš praktinių seminarų.
Nuoširdžiai dėkoju Ramune Samoiloviene ir Aistė Pušinaitytė už labai profesionalų Projekto “Ateitis tavo rankose” organizavimą ir koordinavimą.
Rūta Janulevičienė

Dear Friends and Followers,

2019 August 28th THE FUTURE IN YOUR HANDS SUCCESSFULLY COMPLETED

On 28 of August, 2019 August The summer camp, organized by the Lithuanian Probation Service Kaunas Regional Branch project "Future in Your Hands", which was aimed at probation juveniles of the Lithuanian Probation Service Kaunas Branch, ended successfully. During the seminar participants participated in workshops “Development of competences of young people's resocialization”.
I would like to share with you anonymous feedback from participants:

 • I learned new things about myself. I spent time well. I made acquaintances.
 • I learned to know myself.
 • The lectures have helped me understand various things about fears and anger. In my opinion, lectures are useful for young people.
 • I learned to manage fear.
 • I learned to know myself. I learned to value my values. I spent time well.
 • I learned to know myself and others. I know myself better, my bad and good qualities. I realized that there is always a better choice and that you have to think carefully before taking something.

Moments from workshops.
I would like to express my sincerely thankfulness to Ms. Ramune and Ms. Aiste Pušinaitytė for very professional organization and coordination of the project "The Future in Your Hands".
Rūta Janulevičienė