Neliūdėkite ir nesielvartaukite dėl vakarykštės dienos. „Vakar“ nėra. Nėra ir „Rytoj“. Šiuo metu yra Dabartis, kitais žodžiais tariant ši akimirka. Gyvenkite dabartimi visa savo širdimi ir buvimu su savimi ar aplinkiniais. Sąmoningumas yra gyvenimo prasmė. Jei jūs tikrai suvokiate, kokios dovanos supa jūsų gyvenimą, tai šis žinojimas persmelkia jus palaima ir išlaisvina iš liūdesio ir sielvarto. Jūsų laimė ir pasitenkinimas gyvenimu slypi jūsų viduje.  

O jei tikrai nenorite taip gyventi, ir „skendite“ liūdesyje ir sielvarte dėl praeities įvykių, tai atminkite, kad neigiamos būsenos skatina jūsų sąmonėje formuotis neigiamiems įsitikinimams ir emocijoms apie save, savo kūną, gebėjimus ir talentus, santykius su kitais žmonėmis ir meile. Nemąstykite apie tai, kad viskas galėjo būti kitaip. Taip galvojant jūs neriate į iliuzijų pasaulį. Jūs negalėjote pasielgti kitaip, nes nežinojote kaip. Gyvenkite dabartimi, todėl net blogiausias „vakar“ virs laimingu „šiandien“. Būkite švelnūs ir atleiskite sau. Atsiprašykite jums artimo žmogaus už nuoskaudas ar skausmą...Atleisdami sau ir kitiems, karminiai mazgai rišantys jus su praeitimi, atsileidžia ir atsiriša. Meilė ir atleidimas yra bet kokio išgijimo raktas.

Savipagalbos praktika, keičianti negatyvius įvykius pozityviais

Norėčiau pasidalinti su jumis savipagalbos praktika, keičiant negatyvius įvykius pozityviais, kurią galėsite naudoti sau ar padėti kitiems. Jei esate pasiruošę, tai pradedam...

Atsipalaiduokite. Keletą kartų giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Įsivaizduokite virš savęs auksinės šviesos srautą. Užsimerkite ir sutelkite dėmesį į trečiosios akies centrą (Trečiosios akies centro vieta - žmogaus kaktoje tarp antakių).

Įsivaizduokite trečiosios akies centre rausvą rožę. Leiskite jai skleistis žiedlapis po žiedlapio. Jai išsiskleidus iš šio taško pradėkite tyrinėti savo patirtas dienos ar vakaro emocijas ar savo aurą. Ar jūsų prisiminimai siejasi su meile, džiaugsmu ir ramybe? O gal jie kelia baimę, liūdesį, įtampą ar kitas neigiamas emocijas. Neskubėkite..Pasistenkite įvardinti jas garsiai arba tyliai. Pajauskite savo kūne vietas, kurias neigiamos emocijos kaip nors veikia, t.y. spaudžia, slegia, kelia įtampą ar skausmą..Jeigu jaučiatės prislėgti, paskandinkite nemalonias aplinkybes, įvykius, žmones ar mintis, kurios jas sukėlė rausvoje rožėje. Lai visa neigiama energija teištirpsta rožės žiede. Jei jaučiate įtampą ar skausmą, kurioje nors kūno vietoje, lai rožė sugeria į save jūsų patiriamą negatyvą toje kūno vietoje..Kai visiškai harmonizuosite savo emocijas ar aurą, leiskite rožei kilti aukštyn ir ištirpti auksinės šviesos sraute.

Tuomet įsivaizduokite baltai auksinės šviesos srautą, apgaubiant jūsų aurą. Lai trečiosios akies centre pražysta balta rožė. Jauskite baltos rožės besiskleidžiančių žiedlapių grožį ir aromatą. Tegu ši rožė suteikia jums šviesos, meilės, sveikatos, optimizmo ir dvasios ramybės. Gerkite į save jums reikalingą energiją..Tuomet keletą kartų giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Nusišypsokite. Padėkokite sau. Ir atsimerkite..Kur eisite, skleiskite meilę ir šviesą.

Su meile ir Reiki palaiminimais, Rūta Reiki Mercar

Palikite savo komentarą

Komentarai

  • Nėra komentarų