Socialinio darbo sampratos gerinimas per tarpinstitucinį bendradarbiavimą

Mielieji draugai,
Nuoširdžiai dėkoju gerb. Rimantei ir gerb. Andriui už mano darbų sklaidą, pristatymą ir pačių įgytų praktinių labirinto įgūdžių pasidalinimą 2022 m. Birželio 9 d. Tarptautinėje konferencijoje tema “Socialinio darbo sampratos gerinimas per tarpinstitucinį bendradarbiavimą" pagal  Dienos veiklos centro vykdomo ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 finansuojamo projekto "StepForward: activating personal resourses and developing employability skills/I can work" Nr. 468 programą, kuri vyko Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Kristina Mažonienė, Latvijos Kuržemės regiono projektų planavimo agentūros pagrindinis projekto partnerio vadovas   Alise Lūse. Dalyviai iš Latvijos Kuržemės regiono, Lietuvos Kretingos, Gargždų, Raseinių aktyviai dalyvavo domėdamiesi pranešimų turiniu, analizuodami pasisakymus.
Gerb. Rimantė kartu su gerb. Andriumi pristatė praktinį pristatymą tema “Labirintų terapija: Kas tai? Kokią naudą teikia psichinei ir fizinei sveikatai asmenims su negalia?” Labai dėkoju Kretingos Dienos centro vadovei Birutei, psichologei Rimantei ir kineziterapeutui Andriui už bendrystę ir labai šiltą bendradarbiavimą.
Su Šviesos Palaiminimais,
Rūta Janulevičienė,
www. rutareiki.com
Dear friends
Thank you very much to Ms. Rimantei and Mr. Andriui for disseminating my work, presenting your practical labyrinth skills you both have acquired in my trainings and sharing it on 9 June 2022 at the International conference on "Improving the concept of social work through inter-institutional cooperation" under the ERDF INTERREG V-A Latvian-Lithuanian Cross-Border Cooperation Program 2014-2020 project "StepForward: activating personal resources and developing employability skills / I can work" funded by the Day Activity Center program, which took place in Kretinga M. Valančius Library.
The participants of the conference were welcomed by the Mayor of Kretinga District Municipality Antanas Kalnius, the Head of the Social Support Department Kristina Mažonienė, the Chief Project Partner Manager of the Latvian Kurzeme Region Project Planning Agency Alise Lūse. Participants from the Kurzeme region of Latvia, Kretinga, Gargždai and Raseiniai, Lithuania, actively participated in the content of the presentations and analyzing the speeches.
Ms. Rimante together with Mr. Andrius presented a practical presentation on “Labyrinth Therapy: What is it? What are the benefits to the mental and physical health of people with disabilities? ” Many thanks to the head of Kretinga Day Center Birute, psychologist Rimante and physiotherapist Andrius for community and very warm cooperation.
With the Blessings of Light,
Rūta Janulevičienė
www.rutareiki.com