ES finansuojamo projekto „sCAN Platformos, Ekspertai, Įrankiai: Specializuoti Cyber-aktyvistų tinklai“ mokymai „Sustabdymas radikalizacijos per gyventojų edukaciją ir švietimą“ Vienoje, Austrijoje

ES finansuojamo projekto „sCAN – Platformos, Ekspertai, Įrankiai: Specializuoti Cyber-aktyvistų tinklai“ mokymai „Sustabdymas radikalizacijos per gyventojų edukaciją ir švietimą“ Vienoje, Austrijoje

2019 m. lapkričio 10-11 d. VšĮ „Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų instituto“ ekspertai Rūta Janulevičienė, steigėja ir direktorė ir Rokas Janulevičius, IT konsultantas dalyvavome ES finansuojamo projekto sCAN – Platformos, Ekspertai, Įrankiai: Specializuoti Cyber-aktyvistų tinklai (angl. sCAN – Platforms, Experts, Tools: Specialised Cyber-Activists Network) (2018 – 2020) mokymuose „Sustabdymas radikalizacijos per gyventojų edukaciją ir švietimą“ Vienoje, Austrijoje. Mokymų metu su kitais ekspertais atlikome interaktyvias praktines užduotis, dalyvavome diskusijose ir dalinomės patirtimi.

Apie ES finansuojamą projektą sCAN – Platformos, Ekspertai, Įrankiai: Specializuoti Cyber-aktyvistų tinklai (angl. sCAN – Platforms, Experts, Tools: Specialised Cyber-Activists Network):
ES finansuotas projektas sCAN – Platformos, Ekspertai, Įrankiai: Specializuoti Cyber-aktyvistų tinklai (angl. sCAN – Platforms, Experts, Tools: Specialised Cyber-Activists Network) (2018 – 2020), koordinuotos Licra organizacijos (Tarptautinė lyga prieš racizmą ir antisemetizmą), kurios tikslas suvienyti cyber-ekspertus, įrankius, metodologiją ir žinias apie cyber neapykantą ir kurti tarptautines supratimo praktikas, identikavimą, analizę, ataskaitas ir nepykantos kalbas Internete. Šis projektas naudojasi buvusiais Europinių projektų rezultatais ir stengiasi pratęsti bei sustiprinti iniaciatyvą sukurtą civilinės bendruomenės dėl neapykantos kalbų Internete. Per Europinį bendradarbiavimą, šio projekto partneriai ir toliau intesyviai tęsia ir tobulina tarpusavio bendradarbiavimą. Projekto partneriai taip pat dalijosi duomenimis ir naujovėmis.
ES finansuojamo projekto sCAN – Platformos, Ekspertai, Įrankiai: Specializuoti Cyber-aktyvistų tinklai (angl. sCAN – Platforms, Experts, Tools: Specialised Cyber-Activists Network) partneriai yra dešimt skirtingų Europos partnerių, būtent „CEJI-A“ - žydų indėlis į integracinę Europą iš Belgijos (ang. CEJI-A Jewish contribution to an inclusive Europe from Belgium), Žmogaus teisių namai Zagrebas iš Kroatijos (ang. Human Rights House Zagreb from Croatia), „Romea“ iš Čekijos (ang. Romea from Czech Republic), „Respect Zone“ iš Prancūzijos (ang. Respect Zone from France), „jugendschutz.net“ iš Vokietijos (vok. jugendschutz.net from Germany), „CESIE“ iš Italijos (ang. CESIE from Italy), Latvijos žmogaus teisių centras iš Latvijos (ang. Latvian Centre For Human Rights from Latvia) ir Liublianos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas iš Slovėnijos (ang. the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences from Slovenia) ir ZARA - „Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit“ (vok. ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit from Austria) iš Austrijos. Be to, asocijuotasis partneris yra tarptautinis tinklas prieš elektroninę neapykantą (INACH) (ang. the International Network Against Cyber Hate (INACH)).
ES finansuojamą projektą sCAN – Platformos, Ekspertai, Įrankiai: Specializuoti Cyber-aktyvistų tinklai (angl. sCAN – Platforms, Experts, Tools: Specialised Cyber-Activists Network) finansuoja Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas pagal Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės (REC) programą.