Tarptautinė labirintų organizacija Rūtą Janulevičienę paskyrė regionine Europos ambasadore Lietuvai ir Europos regionine atstove ryšiams

Tarptautinė labirintų organizacija Rūtą Janulevičienę paskyrė regionine Europos ambasadore Lietuvai ir Europos regionine atstove ryšiams

Rūta Janulevičienė yra tarptautiniu mastu pripažinta Reiki Mercar Meistrė Mokytoja ir Karuna Reiki Meistrė Mokytoja. Rūta mėgaujasi darbu su energija, kurios yra aiškiaregystė, aiškiagirdystė ir psichinių kanalų dovanos, kad padėtų intuityviai nustatyti pagrindinę priežastį, laikančią asmenis prie pasikartojančių gyvenimo ar sveikatos situacijų.

 

 
Nuo 2012 m. ji yra Tarptautinės Labirintų organizacijos narė ir nuo 2017 m. Tarptautinė Labirintų organizacija paskyrė Rūtą Janulevičienę regionine Europos ambasadore Lietuvai!
Nuo 2019 m. ji nusprendė imtis Europos regioninio atstovo ryšių vaidmens, nes Reiki Mercar Meistrė Mokytoja rūpinasi ne tik savimi, savo šeima, draugais ir klientais, bet taip pat planetos ir visų gyvų būtybių sveikata bei gerove. Rūta rengia įvairius praktinius seminarus naudodama labirinto terapiją, meditacijas ir psichodramos apšilimo technikas. Jos moksliniai interesai yra psichologija, koučingas, Silva metodas, psichoterapija ir psichodrama.
Šios pareigos yra neapmokamas. Tai mano savanoriškas prisidėjimas, garsinant ir atstovaujant Lietuvą!
https://labyrinthsociety.org/regional-reps-list/categories/233-europe

Vertimas anglų kalba
Rūta Janulevičienė is an internationally recognized Reiki Mercar Master Teacher and a registered Karuna Reiki Master Teacher of the ICRT. Ruta enjoys working with energy, drawing on her gifts of clairvoyance, clairaudience, and psychic channeling to help intuitively identify the root cause of patterns that keep individuals attached to recurring life or health situations.
She has been a member of the Labyrinth Society since 2012 and became the Regional Representative of Lithuania for TLS in 2017.
Since 2019 She decided to take on the role of European Regional Rep Liaison because Reiki Mercar Master Teachers not only take care of themselves, their families, friends, and clients, but also the health and wellbeing of the planet and all living beings. Ruta facilitates various practical workshops through the use of labyrinth therapy, meditations, and warmup techniques using psychodrama. Her scientific interests are psychology, coaching, the Silva method, psychotherapy, and psychodrama.
These duties are unpaid. This is my voluntary contribution in promoting and representing Lithuania!
https://labyrinthsociety.org/regional-reps-list/categories/233-europe