Vardinės Ruta Reiki Mercar Prekės

Mielieji Reiki Mercar Gydovai, Meistrai, Mokytojai, Draugai ir gerbėjai
Su džiugesiu informuoju, kad galite įsigyti Ruta Reiki Mercar vardo užrašų knygelę (minkštu ir kietu viršeliu), klasikinius marškinėlius.
Su užrašu “A bridge to health, hope and gentle touch” (Liet.vertimas “Tiltas į sveikatą, viltį ir švelnų prisilietimą”) Ruta Reiki Mercar.
Tai puiki ir unikali dovana, kuria galite pradžiuginti save ar padovanoti dovaną savo artimiesiems, kurie yra Reiki Mercar Gydovai, Meistrai, Mokytojai ar yra jūsų klientai ar mokiniai.
Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje.
Daug Šviesos, Meilės ir Reiki Palaiminimų jūsų keliui,
Nuoširdžiai Jūsų Ruta Reiki Mercar
Dear Reiki Mercar Healers, Masters, Teachers, Friends and fans
I am happy to inform you that you can buy Ruta Reiki Mercar name notebook (soft and hard cover), classic t-shirt.
With the inscription "A bridge to health, hope and gentle touch" (Lit. translation "Bridge to health, hope and gentle touch") Ruta Reiki Mercar.
This is a great and unique gift with which you can make yourself happy or give a gift to your loved ones who are Reiki Mercar Healers, Masters, Teachers or are your clients or students.
Much Light, Love and Reiki Blessings your way,
Sincerely yours Ruta Reiki Mercar