VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas” yra įtrauktas į rekomenduojamų organizacijų sąrašą

Mielieji draugai
Mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad 2022 m. Balandžio mėnesio Lietuvos Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu “Dėl paslaugų, kuriomis rekomenduojama naudotis probuotojams, teikiant prižiūrimiems socialinę pagalbą, sąrašo patvirtinimo” mūsų organizacija VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas” yra įtraukta į šį sąrašą.

Rūta Janulevičienė
VšĮ “Ruta Reiki Mercar mokymų ir tyrimų institutas”
Steigėja ir direktorė
www.rutareiki.com
Dear friends
We are happy and proud that in April 2022 According to the Order of the Director of the Lithuanian Probation Service “On the Approval of the List of Services Recommended for Probationers in Providing Social Assistance”, our organization NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute” is included in this list.
Rūta Janulevičienė
NGO “Ruta Reiki Mercar Education and Research Institute”
Founder and Director
www.rutareiki.com