TRANSFORMACIJA PER 12 ŠVIESOS ČAKRŲ, AURĄ IR MERKABĄ

Mielieji praktikai, jeigu jūs siekiate tobulėti savarankiškai rekomenduoju įsigyti jūsų visų pageidavimų mano parengtą virtualų kursą Transformacija per 12 šviesos čakrų, aurą ir merkabą su metodine medžiaga, praktinėmis užduotimis ir meditacijomis, kur patys galėsite mokytis, tobulėti ir šias žinias perduoti kitiems. Virtualaus kurso Transformacija per 12 šviesos čakrų, aurą ir merkabą aprašymas pateiktas žemiau:
Kviečiu į transformacinę 12 savaičių kelionę per 12 Šviesos Čakrų, Aurą ir MERKABĄ. Kaip Reiki Mercar Meistrė Mokytoja ir Karūna Reiki Meistrė Mokytoja, vedamųjų meditacijų instruktorė, pas mane per 12 darbo metų, atvyko daug klientų bei jų vaikų Reiki Mercar gydovų, siekiančių gauti patarimų ir rekomendacijų reikalingų harmonizuoti vieną ar kitą čakrą. Nemažai informacijos apie čakras yra pateikiama mano parengtose ir vedamuose Reiki Mercar gydovo I pakopos ir Reiki Mercar Meistro Mokytojo mokymuose.

Plačiau

Reiki Mercar Level I Attunement Training in November 2022

I would like to invite 12/11/2011 from 6:00 to 8:00 p.m. Lithuanian time to study Reiki Mercar Level I Attunement training. 

What is Reiki? Reiki is energy, health, better quality of life, spirituality, transformation, vitality, light, unconditional love, compassion, clarity of life, joy and inner peace. These and more descriptions would be described after completing the 103 Reiki Mercar Level I Practitioners since 2015. If you seek to feel energetic, lively, to stay calm in the chaos of life, to smile more, to love and to be loved to learn Reiki Mercar Level I Attunement Training. The greatest joy is the eyes of the shining and happy Reiki Mercar healers, their vitality, energy and love that shares not only with me but with their loved ones. * What about Reiki Mercar Level I Attunement Training says Reiki Mercar Level I Practitioners?

Plačiau

REIKI MERCAR I PAKOPOS MOKYMAI 2022 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

Kviečiu 2022 11 11 nuo 16:00 iki 18:00 val. mokytis Reiki Mercar I pakopą, visus keliaujančius dvasinio saviugdos keliu ir norinčius tobulėti, padėti pačiam sau ir artimiesiems. Kas yra Reiki?

Reiki tai energija, sveikata, geresnė gyvenimo kokybė, dvasingumas, transformacija, gyvybingumas, šviesa, besąlyginė meilė, atjauta, gyvenimo tikslo aiškumas, džiaugsmas ir vidinė ramybė. Šiuos ir dar daugiau apibūdinimų įvardintų jau baigę 103 Reiki Mercar I Pakopos Gydovų nuo 2015 metų.

Jeigu siekiate jaustis energingi, gyvybingi, išlikti ramūs gyvenimo chaose, daugiau šypsotis, mylėti ir būti mylintys kviečiu mokytis Reiki Mercar I pakopą.

Plačiau

SEPTYNIŲ PROTĖVIŲ KARTŲ BENDROSIOS ENERGIJOS SRAUTO ATBLOKAVIMAS IR STIPRINIMAS - LABIRINTO TERAPIJĄ

Septynių protėvių kartų bendrosios energijos srauto atblokavimas ir stiprinimas per labirinto terapiją.
• Ar susimąstėte kas buvo Jūsų protėviai?
• Kokie buvo jų vardai, koks likimas, kilmė? Protėvių gydymo praktiką, kurią vedu jau daugiau negu septyni metai rodo, kad dauguma žmonių sunkiai prisimena savo senelių, prosenelių iš motinos ir tėvo pusės vardus ir jų likimus.
• Kodėl svarbu pažinti tuos, kurie buvo prieš mus? Dabar įsivaizduokite, kad užauginote sveiką palikuonį, o jūsų Šeimos medis atrodo stiprus ir galingas. Bet jūs beveik nieko nežinote apie savo protėvius ir niekuomet jais nesidomėjote.
• Kokias šaknis turės tas medis?

Plačiau

REIKI MERCAR I PAKOPOS MOKYMAI 2022 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

Kviečiu 2022 11 04 nuo 13:00 iki 15:00 val. mokytis Reiki Mercar I pakopą, visus keliaujančius dvasinio saviugdos keliu ir norinčius tobulėti, padėti pačiam sau ir artimiesiems. Kas yra Reiki?
Reiki tai energija, sveikata, geresnė gyvenimo kokybė, dvasingumas, transformacija, gyvybingumas, šviesa, besąlyginė meilė, atjauta, gyvenimo tikslo aiškumas, džiaugsmas ir vidinė ramybė. Šiuos ir dar daugiau apibūdinimų įvardintų jau baigę 103 Reiki Mercar I Pakopos Gydovų nuo 2015 metų.
Jeigu siekiate jaustis energingi, gyvybingi, išlikti ramūs gyvenimo chaose, daugiau šypsotis, mylėti ir būti mylintys kviečiu mokytis Reiki Mercar I pakopą.
Pats didžiausias džiaugsmas tai spindinčios ir laimingos Reiki Mercar Gydovų akys, juose atsiradęs gyvybingumas, energija ir meilė, kurie dalinasi ne tik su manimi, bet ir su savo artimaisiais.

Plačiau

REIKI MERCAR II PAKOPOS MOKYMAI 2022 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

2022 11 03 17:30 iki 19:30 val. kviečiu jau įgijusius Reiki I pakopos lygį arba Reiki Mercar I pakopos gydovus tęsti diskusijas, mokymąsi, praktiką, pirmuosius Reiki iniciacijos suderinimus ir nuo laiko patirtus efektus apie Reiki I lygio patirtį. Su šiais Reiki Mercar II pakopos mokymais galėsite.
* Suprasti, susipažinti ir praktikuoti įvarius Reiki energijos siuntimo per atstumą gydymo variantus.
* Visiškai prisijunkti prie savo sielos kelionės ir pasiekti didesnį savo gyvenimo tikslo aiškumą.
* Jaustis ramesniems ir geriau suvokti savo emocijas ir mintis.

Plačiau

Ar esate pasirengusi/-ęs pradėti viską naujo? Užtemimo koridoriaus praktikos

2022 m. Spalio 25 prasidės Jaunatis Skorpiono ženkle ir tą pačią dieną įvyks dalinis Saulės užtemimas, kuris atvers dviejų savaičių užtemimo koridorių. Užtemimo koridorius baigsis lapkričio 8 dieną pilnu Mėnulio užtemimu. Užtemimo laikotarpis laikomas išbandymų, nelaimių ir konfliktų paaštrėjimo metas.
Tai metas, kai galite viską pradėti iš naujo, tačiau reikia žinoti ką galima daryti užtemimo koridoriuje, ko negalima ir ką būtina, norint, kad mūsų tikslai, siekiai ir svajonės išsipildytų.

Plačiau

REIKI MERCAR III PAKOPOS MOKYMAI 2022 M. SPALIO MĖNESĮ

Kviečiu mokytis naujomis ir aktuliomis temomis papildytoje Reiki Mercar III pakopos mokymuose, kurie prasideda 2022 m. spalio 10 d. nuo 18:00 iki 20:00 val. ir 2022 m. spalio 14 d. nuo 19:00 iki 21:00 val.
Pirmo susitikimo metu kartu derinsime tolimesnes mokymosi datas. Jeigu Jums šis mokymosi laikas netinka galima tartis kitus laikus asmeniškai.
Reiki Mercar Gydovo III pakopos mokymai skirti Reiki Mercar II pakopos praktikams, praktikavusiems Reiki ne mažiau kaip tris mėnesius. Reiki Mercar Meistras - Reiki Mercar Gydovas III pakopos - žmogus, kuris rūpinasi pasaulio ekologija. Reiki Mercar Meistro-Gydovo III pakopa praplečia gydovo galias iki gebėjimo gydyti planetą ir parengia jį Reiki Mercar Meistro Mokytojo pakopai.
* Kas yra Reiki energija Ryčiui, Reiki Mercar III pakopos Gydovui-Meistrui iš Didžiosios Britanijos?
* Reiki yra energijos gydymas. Prasiplėtė sąmoningumas, mąstymas ir gebėjimas gydyti save ir kitus, nes Reiki energiją jaučiu kaip pliūpsnį ar šviesos bangas. Siekiu padėti sveikatintis kitiems Lietuvoje ir užsienyje.

Plačiau

„SUAKTYVINKITE SAVO IR KITŲ VIDINĘ GYDANČIĄ GYDYMO JĖGĄ, NAUDOJANT MEDITACIJĄ, KVĖPAVIMĄ, SAVO BALSĄ, MANTRAS, MUDRAS, LABIRINTO TERAPIJĄ”

* Interaktyvūs praktiniai mokymai „Suaktyvkinkite savo ir kitų vidinę gydančią gydomąją jėgą, naudojant meditaciją, kvėpavimą, savo balsą, mantras, mudras, labirinto terapiją“ skirti
* Visiems, kurie siekia skirti dėmesio sau.
* Dirbti su klientu individuliai.
* Vesti grupines meditacijas.
* Suteikiama išskirtinė galimybė mokėti už pamoką, kurios vertė 21 EUR (3 valandos).
* Reiki Mercar praktikams taikoma mokymams nuolaidos.

Plačiau

PRAKTINIS SEMINARAS „MĖNULIO FAZIŲ ĮTAKA MŪSŲ SVEIKATAI IR GYVENIMUI“ IR METINIS BONUSAS

Mėnulio mylėtojams!
Dalyvaudami šiame praktiniame seminare „Mėnulio fazių įtaka mūsų sveikatai ir gyvenimui“, jūs kartu įsigyjate Jaunaties ir Pilnaties praktikų metinį abonimentą.
Jaunaties ir Pilnaties praktikos vyksta du kartus per mėnesį per Zoom konferencijos programą, trukmė nuo 1,5 iki 3 val. Jaunaties ir Pilnaties praktikas vedu 4 metus ir galiu paliudyti tikrų istorijų, kuriose išsipildė tai, ką dalyviai ir aš pati buvau suplanavusi.
Mokymai ir praktikos bus įrašomos, jeigu tą dieną negalėsite dalyvauti. Gausite mokymų ir praktikų įrašą.
Praktinis seminaras vyks 2022 10 07 nuo 19:00 iki 22:00 val. Praktinio seminaro „Mėnulio fazių įtaka mūsų sveikatai ir gyvenimui“ programa:

Plačiau