Labirintas kaip perėjimas, emociniam ir mentaliniam gydymui ir asmeninei transformacijai

Labirinto kaip perėjimas, emociniam ir mentaliniam gydymui ir asmeninei transformacijai
Labirintas veda mus per mūsų gyvenimo bėdas į didingus paslaptingus gyvenimo takus, formuojančius kūrybos tinklą. Jis veda mus link Šaltinio ir galiausiai veda namo...Ką planuojate daryti su savo vieninteliu laukiniu ir brangiu gyvenimu? Kaip įveikiate negatyvias ir destruktyvias mintis? Neleiskite, įkyrioms, pilnoms baimės, nerimo, pykčio ir destruktyvioms mintims sunaikinti save iš vidaus. Gyvenime yra trys konstantos: pokyčiai, pasirinkimas ir principai. Pokyčiai vyksta dideliu greičiu. Negalite įlipti į tą pačią upę, nes kiti vandenys teka į jus. Todėl labirintas yra saugus perėjimas, emociniam ir mentaliniam gydymui bei atgimimui, asmeninei transformacijai - sugrįžimui į save. Labirintas kaip įrankis plaukti gyvenimo vingiuose. Kviečiu į unikalią transformacinę kelionę kartu su manimi.

Plačiau

REIKI MERCAR III PAKOPOS MOKYMAI 2022 M. VASARIO BALANDŽIO MĖNESIAIS

Kviečiu mokytis naujomis ir aktuliomis temomis papildytoje Reiki Mercar III pakopos mokymuose, kurie prasideda 2022 m. Vasario 25 d. nuo 19:00 iki 21:00 val. Jeigu Jums šis mokymosi laikas netinka galima tartis kitus laikus asmeniškai.
Reiki Mercar Gydovo III pakopos mokymai skirti Reiki Mercar II pakopos praktikams, praktikavusiems Reiki ne mažiau kaip tris mėnesius.
Reiki Mercar Meistras - Reiki Mercar Gydovas III pakopos - žmogus, kuris rūpinasi pasaulio ekologija. Reiki Mercar Meistro-Gydovo III pakopa praplečia gydovo galias iki gebėjimo gydyti planetą ir parengia jį Reiki Mercar Meistro Mokytojo pakopai.

Plačiau

KELIONĖS Į MEILĖS SAU IR SANTYKIŲ SU KITAIS ŽMONĖMIS PRADŽIA (3)

Kelionės į meilės sau ir santykių su kitais žmonėmis pradžia. Tai individuali terapinė kelionė. Savęs pažinimo praktinės užduotys, padedančios rasti laisvę ir vienumą, išlaisvinti energiją, transformuoti senus elgsenos modelius, tapti savimi, laisviems, pasitikinčiais ir laimingiems kitų žmonių draugijoje, pamilti save bei kitus ir užmegzti patikimą dvasinę sąjungą su artimu žmogumi. Meditacijos ir praktinės užduotys.
Ši kelionė skirta bet kokio amžiaus vyrams ir moterims, ieškantiems gyvų žmogiškųjų santykių arba jau turintiems, bet norintiems juos gerinti, kurie grįsti laisve ir pagarba sau ir kitiems, meile, džiaugsmu ir pasitikėjimu.

Plačiau

Virtualus praktikumas 31-os dienos iššūkis: Kaip atgaivinti save laimei ir ramybei?

Kviečiu į 31-os dienos iššūkį, t.y. buvimą šviesoje, džiaugsme ir laimėje bei mokymasi išsilaisvinti iš skausmo ir kančios. Tai jūsų ir mano virtualus praktikumas, kurio metu įkūnysime laimės, džiaugsmo ir vidinės ramybės būseną. Kiekviena diena pradedant 2022 m. Kovo 1. ir baigiant Kovo 31 d. suteiks naujovių ir kūrybiškumo ir jei leisite atsiskleis laimę jumyse.
Tačiau pirmiausia turime užduoti klausimą: „Kas padaro žmogų laimingą?“ Meilės santykiai, darni šeima, sėkminga karjera.

Plačiau

REIKI MERCAR I PAKOPOS MOKYMAI 2022 M. VASARIO-KOVO MĖNESIAIS

*Kas yra Reiki? Reiki tai energija, sveikata, geresnė gyvenimo kokybė, dvasingumas, transformacija, gyvybingumas, šviesa, besąlyginė meilė, atjauta, gyvenimo tikslo aiškumas, džiaugsmas ir vidinė ramybė. Šiuos ir dar daugiau apibūdinimų įvardintų jau baigę 93 Reiki Mercar I Pakopos Gydovai nuo 2010 metų. Jeigu siekiate jaustis energingi, gyvybingi, išlikti ramūs gyvenimo chaose, daugiau šypsotis, mylėti ir būti mylintys kviečiu mokytis Reiki Mercar I pakopą.
*Pats didžiausias džiaugsmas tai spindinčios ir laimingos Reiki Mercar Gydovų akys, juose atsiradęs gyvybingumas, energija ir meilė, kurie dalinasi ne tik su manimi, bet ir su savo artimaisiais.
*Ką apie Reiki Mercar I pakopos mokymus sako Reiki Mercar praktikai?
*Samantos, Reiki Mercar I pakopos gydovės atsiliepimas:

Plačiau

REIKI MERCAR I PAKOPOS MOKYMAI 2022 M. SAUSIO MĖNESĮ

Pradėkite Naujus Metus su nauju šviesos impulsu, gyvybingumu, besąlygine meile, energija, kūrybiškumu, bendryste.
*Kas yra Reiki? Reiki tai energija, sveikata, geresnė gyvenimo kokybė, dvasingumas, transformacija, gyvybingumas, šviesa, besąlyginė meilė, atjauta, gyvenimo tikslo aiškumas, džiaugsmas ir vidinė ramybė. Šiuos ir dar daugiau apibūdinimų įvardintų jau baigę 93 Reiki Mercar I Pakopos Gydovai nuo 2010 metų. Jeigu siekiate jaustis energingi, gyvybingi, išlikti ramūs gyvenimo chaose, daugiau šypsotis, mylėti ir būti mylintys kviečiu mokytis Reiki Mercar I pakopą.
*Pats didžiausias džiaugsmas tai spindinčios ir laimingos Reiki Mercar Gydovų akys, juose atsiradęs gyvybingumas, energija ir meilė, kurie dalinasi ne tik su manimi, bet ir su savo artimaisiais.
*Ką apie Reiki Mercar I pakopos mokymus sako Reiki Mercar praktikai?

Plačiau

PRAKTINIS SEMINARAS „REIKI GYDOVE VALYK IR APSAUGOK SAVE NUO NEGATYVIŲ ENERGIJŲ“

Sveikinuose su visais, kurie skaitote apie šį praktinį seminarą „Reiki gydove valyk ir apsaugok save nuo negatyvių energijų“. Visata jau kurį laiką verčia mane rengti šį praktinį seminarą. Ir tuos raginimus ignoravau nuo praėjusių metų, bet kai jūs mane savo skambučiais ir el. laiškais „užvertėte“ ir užklausėte, kaip apsisaugoti nuo neigiamos energijos, kuri gali būti įstrigusi jūsų auroje arba kūne, ką daryti energinių atakų metu ir kaip nuo jų apsisaugoti. Nusprendžiau, kad šiam praktiniam seminarui „Reiki gydove valyk ir apsaugok save nuo negatyvių energijų“ atėjo laikas.

Plačiau